Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Kases aparātu lietošana šogad un turpmāk

Jau kopš š.g. 1.janvāra ir stājušies spēkā jauni noteikumi par kases aparātiem un kases sistēmām. Jaunie noteikumi tika izstrādāti ar mērķi ieviest stingrākas tehniskās prasības kases aparātiem un kases sistēmām. 2016.gads ir noteikts kā pārejas periods, tāpēc šobrīd vienlaikus ir piemērojami divi normatīvajos aktos noteiktie regulējumi.

Atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā publicēto skaidrojumu, kases aparātu un kases sistēmu lietošanas normatīvo aktu piemērošana laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim ir sekojoša:

MK 02.05.2007. noteikumi Nr.282 [1]
MK 11.02.2014. noteikumi Nr.96 [2]
Līdz 2016.gada 31.decembrim vecajām tehniskajām prasībām* atbilstošu kases aparātu un kases sistēmu reģistrēšana un lietošana.
Ar 2016.gada 1.janvāri jaunajām tehniskajām prasībām** atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu reģistrēšana un lietošana.
No 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrimpadziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā iekļautajiem nodokļu maksātājiem vecajām tehniskajām prasībām atbilstošu kases aparātu un kases sistēmu lietošana.
Ar 2019.gada 1.janvāripadziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā iekļautajiem nodokļu maksātājiem obligāta jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošana. 

* tehniskās prasības, kas noteiktas MK 20.02.2007. noteikumos Nr. 133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 133). 

** tehniskās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumos Nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”. 

Saskaņā ar tabulā norādīto sākot ar 2017.gada 1.janvāri jāsāk lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas. 

Tādējādi līdz 2016.gada 31.decembrim nodokļa maksātāji var lietot kases aparātus, kuras atbilst vecajām tehniskajām prasībām, gan jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas. 

Kases aparāta modeļus (modifikācijas), kurus drīkst lietot līdz 2016.gada 1.janvārim, ir uzskaitīti MK 11.02.2014. noteikumu Nr. 96 5.pielikumā. Lai minēto noteikumu 5.pielikumā noteiktos kases aparāta modeļus (modifikācijas) varētu lietot arī pēc 2017.gada 1.janvāra, kases aparāta apkalpojošajam dienestam jāveic šo modeļu pārreģistrēšana.


[1] Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.

[2] Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.


03.08.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

8

Jul

No 2021.gada 1.jūlija jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas...

15

Jun

Nodokļi akciju opcijām un kapitāla daļu pirkumu tiesībām...

Sazināties ar mums

Email again:
Services