Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Kļūdas PVN piemērošanā un to sekas

Pievienotās vērtības nodoklis - riskantākais nodoklis. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) interneta mājas lapā publicētā informācija par VID veikto nodokļu kontroles pasākumu rezultātiem par 2017. gada 1. ceturksni liecina, ka šajā periodā 193 pabeigtie nodokļu auditi jeb 93 % no visiem veiktajiem nodokļu auditiem ir bijuši rezultatīvi, un kopā ir aprēķināti papildus budžeta maksājumi 44,8 miljonu EUR apmērā, no kuriem 55% jeb 24,6 miljoni EUR ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pēc statistikas ir redzams, ka no 2013. gada tendence ir nemainīga, proti, PVN uzrēķini stabili ieņem pirmo vietu un joprojām veido vairāk kā pusi no visiem nodokļu audita laikā papildus aprēķinātajiem nodokļu uzrēķiniem.

Lai gan plašākai publikai sīkāka analīze par PVN auditiem nav pieejama, no VID publikācijām var secināt, ka riskantākās jomas PVN aprēķināšanā ir atskaitītā priekšnodokļa korekcijas saistībā ar šaubīgiem piegādātājiem un citos gadījumos, tai skaitā par nekustamo īpašumu, kā arī samazināto PVN likmju un atbrīvojumu piemērošana.

Šāda nemainīga tendence liek domāt par to, ka nodokļu maksātāji nereti pieļauj kļūdas nodokļa aprēķināšanā, kā arī pārāk zemu novērtē piegādātāju akceptēšanas kārtības nozīmi.

Riskantie darījumi.  Ir virkne preču piegādes darījumu, kuri PVN maksātājiem var radīt lielākas PVN saistības nekā tas tika sākotnēji plānots. Iemesls tam ir gaužām triviāls, jo maksātājs nav ņēmis vērā vai nav zinājis kādu svarīgu PVN piemērošanas niansi.

Kā zināms, preču eksportam piemēro 0% PVN likmi. Tāpat 0% likmi piemēro arī piegādēm uz citu ES dalībvalsti, ja preču saņēmējs ir PVN maksātājs un preču pārdevēja rīcībā ir preču transporta pavaddokuments, kas apliecina, ka prece ir izvesta no Latvijas. Tomēr, praksē darījumi bieži vien neatbilst standarta situācijām, un viens no maksātāja “klupšanas akmeņiem” ir neprecīza vai faktiskajam darījumam neatbilstoša preču transporta dokumentu noformēšana.  

Pieredze liecina, ka īpašu uzmanību nodokļu maksātājiem būtu jāpievērš nestandarta darījumiem, jo šādos gadījumos risks kļūdīties ir lielāks, proti, komersantam var rasties pienākums reģistrēties citā dalībvalstī kā PVN maksātājam vai 0% nodokļa likmes vietā maksāt nodokli pēc standarta - 21% likmes. Šeit minēsim tikai dažus no darījumiem, kam būtu jāpievērš uzmanība:

  • preces tiek nosūtītas uz citu ES dalībvalsti glabāšanai līdz brīdim, kad preces tiek pārdotas klientam tajā pašā vai citā ES dalībvalstī;
  • preces tiek pārdotas citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam un izvestas uz šo ES dalībvalsti, bet pēc pircēja norādījumiem tās uzreiz tiek transportētas citam nodokļa maksātājam tajā pašā ES dalībvalstī;
  • preces tiek nosūtītas pārstrādei vai remontam uz citu ES dalībvalsti un pēc tam tās šajā valstī  tiek pārdotas;
  • uzņēmuma iekārtas vai citi pamatlīdzekļi tiek nosūtīti uz laiku uz citu ES dalībvalsti saimnieciskās darbības nodrošināšanai tajā dalībvalstī (piemēram, iekārta tiek iznomāta vai izmantota celtniecības pakalpojuma sniegšanai citā ES dalībvalstī);
  • preces, kas ražotas eksportam, pirms to izvešanas no Eiropas Savienības teritorijas tiek pārdotas starpniekam Latvijā.

Līdzīgu riskanto darījumu sarakstu varētu veidot arī attiecībā uz PVN piemērošanu pakalpojumiem.

PVN pārbaude. Lai izvairītos no PVN uzrēķiniem un iespējamiem sodiem, mēs iesakām uzņēmumiem laiku pa laikam pārbaudīt PVN aprēķinus. Nav izslēgts, ka šādas pārbaudes rezultātā var konstatēt, ka uzņēmums ir aprēķinājis PVN pārāk piesardzīgi un ir iespējams pat ietaupīt.

Jāatzīmē, ka šai nolūkā nav nepieciešams veikt apjomīgas un laika ietilpīgas pārbaudes. Mūsu pieredzējušie nodokļu konsultanti var veikt atsevišķu darījumu vai vienveidīgu darījumu grupas pārbaudi dažu stundu laikā, izdarīt secinājumus un sniegt rekomendācijas. Mēs to saucam par PVN risku diagnostiku. Ja jūs interesē šāds pakalpojums, lūdzu sazinieties ar mums.


19.07.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services