Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Laiks gatavoties citās ES dalībvalstīs samaksātā PVN atgūšanai

PVN atmaksu Eiropas Savienībā (ES) nosaka Direktīva 2008/9/EK un MK noteikumi Nr.1514 Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam.

Citās ES valstīs samaksātā PVN atgūšanas sistēma nodokļu maksātājiem ir vienkāršota un līdzīga visās dalībvalstīs. Latvijas PVN maksātājiem atmaksas pieteikumus ir jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), pievienojot nodokļa rēķinu sarakstu un atsevišķus skenētus rēķinus, ja darījuma vērtība pārsniedz 1000 EUR (degvielai – 250 EUR). Savukārt citu dalībvalstu PVN maksātāji Latvijas PVN atmaksas pieprasījumu var iesniegt savā nodokļu administrācijā.

Ja PVN atgūstams vairākās dalībvalstīs, par katru dalībvalsti ir aizpildāms atsevišķs PVN atmaksas pieteikums. Minimālais atprasāmās summas apmērs par gadu ir 50 EUR. Nodokļa atmaksas pieprasījumus var iesniegt arī par ceturkšņiem, ja atprasāmais nodokļa apmērs nav mazāks par 400 EUR.

Galvenais kritērijs nodokļa atmaksai ir konkrētā izmaksu saistība ar nodokli apliekamiem darījumiem. Jāatzīmē, ka ir vairākas dalībvalstis, kurās pastāv ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai par degvielas vai auto remonta izdevumiem un citi ierobežojumi. Citas dalībvalsts PVN maksātājs nodokļa atmaksu varēs saņemt tikai par tādiem izdevumiem, par kuriem tiesības uz priekšnodokli ir attiecīgajā valstī reģistrētiem PVN maksātājiem.

Vēlamies atgādināt, ka Latvijas PVN maksātāji ir tiesīgi atprasīt samaksāto nodokli par citās dalībvalstīs reģistrētu pārstāvniecību (pārstāvniecības bez tiesībām veikt saimniecisko darbību) uzturēšanas izmaksām, piemēram, biroja noma, kancelejas izdevumi, grāmatvedības pakalpojumi utml. Tāpat citu dalībvalstu PVN maksātāji ir tiesīgi prasīt PVN atmaksu Latvijā par šeit reģistrētu pārstāvniecību uzturēšanas izdevumiem.

Visās ES dalībvalstīs termiņš atmaksas pieprasījumam par iepriekšējo gadu ir nākamā gada 30.septembris. Tādējādi kopā par 2014. gadu nodokļa atmaksas pieprasījumu Latvijas PVN maksātājs var iesniegt vēlākais līdz 2015. gada 30. septembrim.

Samērā plaša informācija Latvijas PVN maksātājiem par pieprasījuma iesniegšanas procesu citās ES dalībvalstīs latviski, angliski un krieviski ir sniegta arī VID interneta vietnē, par PVN atmaksu citas dalībvalsts PVN maksātājampar PVN atmaksu trešās valsts PVN maksātājam - https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6248&hl=1.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/ un http://leinonen.lt/news/


01.07.15


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

22

Jul

Atliek ziņošanu par pārrobežu shēmām

20

Jul

E-komercijas PVN piemērošanas izmaiņas atliktas līdz 2021.gada jūlijam...

Sazināties ar mums

Email again:
Services