Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem!

Sākot ar 2016.gadu, 1 reizi gadā līdz 1.februārim nodokļa maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam “Informatīvā deklarācija par fiziskās personas - Latvijas Republikas rezidenta - veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro”. Informatīvā deklarācija jāiesniedz jebkurai komercsabiedrībai, izņemot kredītiestādi, kas saņem no fiziskas personas kredīta (aizdevuma) vai līzinga maksājumus, neatkarīgi no tā, kāds ir komercsabiedrības pamatdarbības veids. Vairāk par šo informatīvo deklarāciju lasiet portālā www.ifinanses.lv 2016.gada 21. janvārī ievietotajā konsultāciju daļas vecākās konsultantes Kristīnes Ereles publikācijā “Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem!”.

iFinanses.lv: Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem! 2016.gada 21.janvāris, Kristīne Erele
22.01.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services