Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Mikrouzņēmumu nodoklis un gaidāmās izmaiņas

Šobrīd Saeimā tiek izskatīti grozījumi “Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (‘Likums’), kas paredz nodokļa likmes un citas izmaiņas uzņēmumu darbības regulējumā, kas, savukārt, ietekmēs šī nodokļa maksātāju skaitu tuvākajā nākotnē.

Nozaru ierobežojums

2015.gada 22.septembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.540 “Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu” (‘Noteikumi’). Saskaņā ar noteikumiem sarakstā ir 37 nozares, kurās veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nebūs tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli (‘MUN’) un būt par MUN maksātāju.

Nozaru sarakstā ir iekļauta mežizstrāde, metālu ražošana, ēku būvniecība, vairumtirdzniecība, datorprogrammēšana, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, arhitektūras pakalpojumi, reklāmas, tirgus izpētes un citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, darbaspēka meklēšana un citi. Saskaņā ar Finanšu ministrijas aplēsēm minētā norma varētu attiekties uz aptuveni 13 tūkstošiem mikrouzņēmumiem.

Ierobežojums attiecībā uz nozarēm stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra. Tomēr Likumā ir paredzēts pārejas periods attiecībā uz tiem MUN maksātājiem, kas līdz 2015.gada 30.aprīlim ir ieguvuši MUN maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajā nozarē. Šiem uzņēmumiem ir paredzētas tiesības saglabāt MUN maksātāja statusu 2016., 2017. un 2018.gadā. Ja MUN maksātāja statuss ir iegūts no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 31.decembrim un veic saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajā nozarē, MUN maksātāja statusu var piemērot tikai vēl 2016.gadā.

Minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa (VSAOI)

Saskaņā ar grozījumiem Likumā, kas tika pieņemti jau 2015.gada 23.aprīlī, sākot ar 2017.gadu MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus būs sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ar mērķi triju gadu laikā sasniegt VSAOI minimālo apmēru, kas atbilstu darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kas aprēķināta no minimālās mēneša darba algas.

Tādējādi, MUN ietvers tikai uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli (‘IIN’), tai skaitā, IIN daļu par darbinieku (arī īpašnieku), un uzņēmējdarbības riska nodevu.

Sākot ar 2017.gadu darba devējam, kas ir MUN maksātājs, par katru mikrouzņēmuma darbinieku būs jāsāk veikt VSAOI no trim ceturtdaļām minimālās algas, bet 2018.gadā - no pilnas minimālās algas. MUN maksātājiem (darba devējiem) būs jāveic iemaksas no minimālā VSAOI objekta par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem no saviem līdzekļiem. Ja persona būs vairāku mikrouzņēmumu darbinieks, objekti netiks summēti.

Tajā pašā laikā ir paredzēta iespēja, ka mikrouzņēmuma darbinieks varēs brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas mēnesī no brīvi izraudzīta objekta, kas nepārsniegs noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.

Jāpiebilst, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā tikai gadījumā, ja 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā attiecīgie grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (‘grozījumi VSA likumā’) par obligāto iemaksu apmēra noteikšanu mikrouzņēmumu darbiniekiem. Šobrīd šis projekts likuma grozījumiem ir nodots izskatīšanai Saeimā.

Nodokļa likmes

Saskaņā ar Likuma grozījumu projektu MUN likmes būs atkarīgas no tā, vai ar 2016.gada 1.janvāri stāsies spēkā iepriekš minētie grozījumi VSA likumā:

 

ja grozījumi VSA likumā stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri

ja grozījumi VSA likumā nav stājušies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri

 

2016.gads

2017.gads*

2016.gads

2017.gads

apgrozījums līdz 7000 EUR

9%

5%

9%

9%

apgrozījums 7000,01 - 100 000 EUR

(ja MUN statusā ir no 1. līdz 3.gadam)

9%

5%

13%

15%

apgrozījums 7000,01 - 100 000 EUR (sākot no 4.gada MUN statusā)

12%

8%

13%

15%

*saskaņā ar projektu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas šobrīd vēl nav pieņemti


21.10.15


Latest articles Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Oct

pieredzes stāsts: palīdzība ar valsts atbalsta piesaisti uzņēmumiem...

15

Oct

Atteikts valsts atbalsts grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa...

Sazināties ar mums

Email again:
Services