Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļu ziņas 2019.gada maijā

No 2019.gada 1.maija stājās spēkā izmaiņas skaidras naudas darījumiem
2019.gada 3.aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” saistībā ar papildus ierobežojumiem attiecībā uz skaidrās naudas darījumiem. Saskaņā ar šiem grozījumiem, no 2019.gada 1.maija nodokļu maksātājiem, tajā skaitā fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikts skaidrā naudā nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumus.
Attiecībā uz nekustamā īpašuma darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019.gada 1.maija, ir paredzēts pārejas periods. Proti, ja nekustamā īpašuma darījums ir noslēgts pirms minētā datuma, tad skaidrās naudas ierobežojuma nosacījumi piemērojami ar 2020.gada 1.janvāri.

No 2019.gada 16.aprīļa spēkā stājās grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
2019.gada 21.martā Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā IIN likums). Ar grozījumiem IIN likumā tiek noteikts, ka turpmāk mēneša neapliekamo minimumu var noteikt arī pats IIN maksātājs. Tas nozīmē, ka darba ņēmējs, novērtējot savu faktisko ienākuma lielumu var prognozēt mēneša neapliekamo minimumu, kas nedrīkstēs pārsniegt Valsts ieņēmuma dienesta prognozēto.
Lai piemērotu darba ņēmēja prognozēto mēneša neapliekamo minimuma apmēru, darba devējam no daba ņēmēja jāsaņem rakstisks iesniegums un abām pusēm jāvienojas par neapliekamā minimumam apmēra piemērošanu.
IIN likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 140.punktu, kas paredz IIN samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 1.decembrim tiem nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar gada deklarāciju par 2018. un 2019.gadu, veidojas IIN piemaksa. Šīs tiesības var izmantot nodokļu maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību un taksācijas gada ienākums atbilst šādām pazīmēm:
  • ienākums gūts tikai Latvijā;
  • ienākuma apmērs nepārsniedz 55’000 EUR 2018.gadā un 62’800 EUR 2019.gadā;
  • ir ienākums, no kura izmaksas vietā ir ieturēts IIN;
  • ir ienākums, kuram piemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un IIN likuma noteiktos atvieglojumus.
No 2019.gada 1.jūlija VID organizēs čeku loteriju
2018.gada 1.novembrī Saeima pieņēma Čeku loterijas likumu, kurš stāsies spēkā no 2019.gada 1.jūlija. Likuma mērķis ir, ar čeku spēli kā pasākumu, veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, apkarot nodokļu krāpniecību un mudināt pircējus pieprasīt čekus un kvītis par pirkumiem.
Čeku loterija sākas no šī gada 1.jūlija un tajā varēs piedalīties fiziskās personas. Dalību čeku loterijā varēs pieteikt reģistrējot tīmekļvietnē (www.cekuloterija.lv) čeku, VID reģistru reģistrētu kvīti, biļeti vai citu dokumentu (turpmāk tekstā čeks), kas izsniegts par Latvijā iegādāto preci vai pakalpojumu. Čeka vērtībai ir jābūt vismaz 5 EUR.
Laimētāji tiks izlozēti mēneša un gada ietvaros. Mēneša ietvaros piedalās čeki, kuri sakrīt ar konkrētā mēneša izlozes mēnesi. Čeku var reģistrēt līdz sekojošā mēneša 5.datuma pulksten 23:59. Gada čeka izlozē piedalīsies katra mēneša ietvaros izlozētie 10 čeki, kuri attiecīgā mēneša ietvaros nav laimējuši.

Naudas laimesti sekojoši:

Mēneša ietvaros

Gada ietvaros

1 balva: 10’000 EUR

3 balvas: 5’000 EUR

50 balvas: 100 EUR

 

10 čeki izlozei gada balvai

 

2019.gadā:

1 balva: 10’000 EUR

4 balvas: 5’000 EUR

5 balvas: 1’000 EUR

 

No 2020.gada:

1 balva: 20’000 EUR

4 balvas: 10’000 EUR

5 balvas:   2’000 EURLaimētājus paziņos valsts akciju sabiedrība “Latvijas loto” tīmekļvietnē:
  • mēneša laimētājus – katra nākamā mēneša otrās nedēļas svētdiena un
  • gada laimētājus – nākamā gada februāra trešās nedēļas svētdienā.
Lai balvu saņemtu, laimētajiem 30 dienu laikā no izlozes publicēšanas dienas ir jāpiesakās uz balvu un tā rīcībā ir jābūt čeka oriģinālam.
Atšķirībā no citiem laimestiem, čeku loterijas laimesti nav apliekami ar IIN.

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.

14.05.19


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services