Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļu ziņas 2019. gada jūlijā

2019.gada jūlijā stājās spēkā vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.


  • No 1.jūlija vairs nepiemēro apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) piemērošanas kārtību ar metālizstrādājumiem saistītiem pakalpojumiem, kā arī ir sašaurināts metālizstrādājumu saraksts, kuru piegādēm piemēro reverso PVN. Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “PVN likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības PVN maksāšanai un administrēšanai” 7.pielikumā ir noteikti melno un krāsaino metālu pusfabrikātu kombinētie nomenklatūras kodi, kuru piegādēm piemēro īpašo PVN režīmu arī pēc 1.jūlija. Ar grozījumiem PVN likumā arī tiek noteikts, ka reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumiem un sadzīves elektronikai būs piemērojama līdz 2019.gada 31.decembrim, tomēr Finanšu Ministrija ir vērsusies Eiropas Komisijā ar lūgumu atļaut piemērot īpašo kārtību arī pēc 2019.gada 31.decembra.
  • Ir ieviesti jauni jēdzieni “vaučers”, ‘’viena mērķa vaučers’’ un ‘’vairāku mērķu vaučers’’. Ar jēdzienu “vaučers” saprot instrumentu, kurš jāpieņem kā atlīdzība vai daļēja atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un kurā vai ar kuru saistītajos dokumentos, tostarp šāda instrumenta izmantošanas noteikumos, norādītas piegādājamās preces vai sniedzamie pakalpojumi, vai potenciālo piegādātāju vai sniedzēju identitāte. Viena mērķa vaučers no vairāku mērķu vairāku mērķu vaučera atšķiras ar to, ka viena mērķa vaučera iegādes gadījumā ir zināma piemērojamā PVN likme pakalpojumam vai preču piegādei. Piemēram, par viena mērķa vaučeru uzskata transporta mēneša biļeti, ieejas maksu izklaides vai sporta pasākumā. Savukārt par vairāku mērķu vaučeru uzskata, piemēram, dāvanu kartes lielveikalos, aptiekās, veselības centros, jo to iegādes brīdī nav zināms, ar kādu PVN likmi apliekamu pakalpojumu vai preci klients iegādāsies. PVN likuma 11.1 pantā ir noteikta PVN piemērošanas kārtība darījumiem ar vaučeriem, 37.1 pantā definēta apliekamā vērtība un 124.pantā noteikts brīdis, ka PVN norāda PVN deklarācijā.
Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem un veicinātu it īpaši mazu un vidēju uzņēmumu iesaisti pārrobežu e-komercijas darījumos, ir veikti grozījumi PVN likuma 27.pantā, nosakot, ka elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta ir nosakāma pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī, ja kopējā pārrobežu darījumu vērtība (bez PVN) nepārsniedz 10 000 eiro.  Kā arī, precizēts PVN rēķina izrakstīšana elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu gadījumos, nosakot, ka šādās situācijās piemērojami identifikācijas valsts, nosacījumi.

  • No 12.jūlija spēkā stājās likuma normas, kas paplašina Valsts ieņēmumu Dienesta (turpmāk tekstā – VID) tiesības izslēgt reģistrētus PVN maksātājus no PVN maksātāju reģistra, ja vismaz pēdējos 6 kalendāra mēnešos PVN deklarācijās nav deklarējis nevienu darījumu vai ja reģistrēts PVN maksātājs veic visu amatpersonu nomaiņu.
Tomēr VID pirms lēmumu pieņemšanas par nodokļu maksātāju izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra jānosūta PVN maksātājam brīdinājumu, kurā tas informēs par savām tiesības izslēgt reģistrētu PVN maksātāju no VID PVN maksātāju reģistra, vienlaikus aicinot reģistrēto PVN maksātāju sniegt rakstveida skaidrojumu par minētās situācijas faktiskajiem apstākļiem. Attiecīgi nodokļu maksātājam būs tiesības 20 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas sniegt VID paskaidrojumus un/vai tikties ar VID pārstāvjiem, lai pamatotu tā nepieciešamību saglabātu PVN maksātāja statusu.
Savukārt, pamatojies uz pārejas noteikumu 35.punktu, VID līdz 2019.gada 20.septembrim no VID PVN maksātāju reģistra izslēgs tādus PVN maksātājus, kuri ir reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā vismaz 12 kalendāros mēnešus, bet līdz 2019.gada 20.jūlijam PVN deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāriem mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu. Lai izslēgtu šādu PVN maksātāju no VID PVN maksātāju reģistra, VID nav pienākums sūtīt brīdinājumu nodokļu maksātājam pat tā izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra.
Ir noteikti stingrāki noteikumi atļauju saņemšanai īpašam PVN režīmam preču importa darījumiem.

No 2021.gada 1.janvāra stāsies spēkā izmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksas kārtībā

2019.gada 21.maijā Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”. Būtiskākais grozījumos:
  • ieviests vienotais nodokļu konts;
  • noteikts viens nodokļa samaksas termiņš  – līdz mēneša 23.datumam;
  • deklarācija iesniedzama līdz IIN samaksas noteiktajam datumam.

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.


11.07.19


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services