Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nozaru jaunumi

1. Tūrisma operatoru un tūrisma aģentu darbība

Publicēts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 353  “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību". Projekta autori- Ekonomikas ministrijas darbinieki prognozē, ka projekts tiks izskatīts un pieņemts līdz šī gada maijam.

Ar projektu latviešu valodā var iepazīties www.mk.gov.lv:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2014-03-25&dateTo=2015-03-25&text=Noteikumi+par+tūrisma+operatora+&org=0&area=0&type=0

2. Zāļu un medicīnisko ierīču tirdzniecība

Publicēts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

Ar projektu latviešu valodā var iepazīties www.mk.gov.lv:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2014-03-25&dateTo=2015-03-25&text=zāļu+&org=0&area=0&type=0

3. Par darbinieku apliecībām mežsaimniecībā, mežizstrādē un būvniecībā

Noteikumi Nr. 167 izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta prasībām un stājās spēkā 2015. gada 10. aprīlī.

Ar noteikumiem latviešu valodā var iepazīties šeit:

http://likumi.lv/ta/id/273311-noteikumi-par-darbinieku-apliecibam


14.04.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services