Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Par Leinonen 22.09.2016 semināru “Algots darbs vairākās valstīs - nodokļu aspekti”

Ņemot vērā Latvijas uzņēmumu aktīvo starptautisko sadarbību ar citu valstu uzņēmumiem un starptautisku koncernu ietvaros, bieži darbinieki tiek nosūtīti darbam uz citu valsti vai otrādi. Tādēļ grāmatveži arvien biežāk sastopas ar neskaidrībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā algota darba ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanā par darbu citā valstī.

22. septembrī Leinonen organizētajā seminārā pieaicinātie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts Ieņēmuma Dienesta eksperti klausītājiem sniedza ieskatu nodokļu piemērošanā, pamatojoties uz konkrētām situācijām, tai skaitā par darbinieka nosūtīšana veikt darbu cita uzņēmuma labā, par darbu vienlaicīgi divās vai vairākās valstīs, par to, kā konstatēt personāla nomu u.c. Lektori atgādināja par pamatprincipiem, kas jāņem vērā nodokļa piemērošanā, par piekritīgās valsts noteikšanu sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai,  par darba devēju pienākumiem, kā arī par kompensējamiem izdevumiem komandējuma un darba nosūtījuma gadījumā.

Pēc semināra dalībnieki kā noderīgu informāciju atzina tēmu par A1 sertifikāta izmantošanu un izsniegšanu, jaunumus par valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanu 2017. gadā, personāla nomas jautājumus, komandējuma naudas un IIN iemaksu veikšanu atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai.

Semināra prezentācijas pdf ir pieejamas šeit: (1) Semināra rīkotāja uzruna,  (2) Sociālo iemaksu veikšana, piemērojot ES tiesību aktus un starpvalstu līgumus, (3) Valsts sociālā apdrošināšana - aktuālie jautājumi,  (4) Algota darba ienākums- iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana.

05.10.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services