Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Par tiesību aktiem, kas regulē negodīgu saimnieciskās darbības praksi

1. Palielinās soda naudas apmēru par negodīgu komercpraksi

Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paplašinās Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu uzraudzības iestāžu pilnvaras negodīgas komercprakses gadījumos, kā arī palielinās maksimālo soda naudas apmēru par negodīgu komercpraksi.

Minētais likums ir vērsts uz sabiedrības neaizsargāto daļu – patērētājiem, paredzot aizliegumu uzņēmumiem vai fiziskām personām savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros nodarboties ar negodīgu komercpraksi, piemēram, iespaidot patērētāju ar agresīvām darbībām vai sniegt patērētajam nepatiesu informāciju par preci vai pakalpojumu, negodīgi izmantojot tirdzniecības veicināšanas pasākumus, kuras rezultātā patērētājs pieņem slēgt līgumu, ko citādi viņš nebūtu darījis.

Saskaņā ar grozījumiem par negodīgu komercpraksi var uzlikt soda naudu līdz 10% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 EUR[1] (par pārkāpumiem, kas konstatēti līdz 2015.gada 30.jūnijam, paredzētais soda apmērs ir līdz 14 000 EUR[2]).

2. Jauns likums par negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizliegumu

Pašreizējā situācija rāda, ka attiecībās starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem pārtikas un nepārtikas nozarē bieži pastāv pušu nevienlīdzība, proti, mazumtirgotāji nereti īsteno darbības, kas ir pretrunā ar godīgu saimnieciskās darbības praksi, uzspiežot piegādātājam netaisnīgus un ekonomiski neizdevīgus piegādes līguma nosacījumus, piemēram, nosaka “ieejas maksas” vai “plaukta maksas” par preču izvietošanu tirdzniecības vietā utml.

Tādēļ secināts, ka šobrīd spēkā esošais Konkurences likuma 13.pantā ietvertais regulējums nav pietiekams un pilnvērtīgi nenodrošina godīgas un vienlīdzīgas konkurences veidošanos starp tirgus dalībniekiem.

Jaunajā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā, kuru š.g. 20.maijā Saeima pieņēma galīgajā lasījumā, ir noteikti virkne ierobežojumu pārtikas un nepārtikas preču mazumtirgotājiem veikt negodīgu darbību attiecībā pret piegādātājiem, piemēram, aizliegt tiešā vai netiešā veidā pieprasīt maksāt vai citādi atlīdzināt izmaksas par mazumtirgotāja veikto pārdošanas veicināšanu, pieprasīt pieņemt atpakaļ nepārdotās preces, nodrošināt zemāko iepirkuma cenu u.c.

Likums stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.


[1] Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15.2 pants

[2] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.13 pants


27.05.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services