Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Par turpmāku iepriekšējo gadu zaudējumu izmantošanu

Šī gada aprīlī īsumā informējām par 2018. gadā plānotajām galvenajām nodokļu reformas pamatnostādnēm, saite uz rakstu atrodas šeit.  

Viena no svarīgākajām plānotajām izmaiņām ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reforma, kas paredz, ka UIN pēc 20% likmes  tiks maksāts peļņas sadales brīdī, nevis par gūto peļņu, kā tas ir šobrīd, tai skaitā par dividendēm, ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem, reprezentācijas izmaksām, kas pārsniedz noteikto apmēru, u.c.

Jaunā UIN likuma projekts pašreiz ir starpresoru saskaņošanas procesā, ar to iepazīstas un par to komentārus izsaka sociālie partneri un uzņēmēju asociācijas. Ja lēmums veikt reformu netiks mainīts, un šobrīd nekas par to neliecina, visas plānotās nodokļu likumu izmaiņas, tai skaitā jaunais UIN likums, stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Mēs gribētu vērst nodokļu maksātāju uzmanību uz to, ka UIN reformas rezultātā tiks zaudēta iespēja turpmāk izmantot iepriekšējo gadu (līdz 2018. gada 1. janvārim) uzkrātos zaudējumus, jo jaunais UIN likums neparedz nekādu pārejas periodu. Līdz ar to uzkrātie nodokļa zaudējumi reformas rezultātā tiks neatgriezeniski zaudēti.

Atsevišķas ministrijas un nodokļu maksātāji ir izteikuši un turpina izteikt priekšlikumus šādu pārejas periodu ieviest, tomēr Finanšu ministrijas pozīcija šajā jautājumā bija un ir palikusi nemainīga.

Līdz jaunās UIN “ēras” sākumam vēl ir laiks, tāpēc nodokļu maksātājiem iesakām izanalizēt katram savu situāciju un meklēt risinājumus, ja maksātājam uzkrātie zaudējumi ir būtiski.


28.06.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

8

Jul

No 2021.gada 1.jūlija jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas...

15

Jun

Nodokļi akciju opcijām un kapitāla daļu pirkumu tiesībām...

Sazināties ar mums

Email again:
Services