Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Pārskats par veiktajiem maksājumiem nerezidentiem

Ja uzņēmums veic maksājumus nerezidentiem - juridiskām personām - un ja no šādiem maksājumiem ir jāietur uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) izmaksas brīdī, uzņēmumam ir jāveic izmaksu un ieturēto nodokļu grāmatvedības uzskaite un[1]:

  • jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā; un
  • jāizsniedz nerezidentam apliecinājums par tā gūtajiem ienākumiem Latvijā un ieturētajiem nodokļiem[2].

“Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”[3] jāiesniedz VID līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

Minētais pārskats ir jāsniedz arī gadījumā, ja izmaksājot nerezidentam ienākumu, piemēro nodokļu konvenciju par dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu nosacījumus un nodokli ietur pēc nodokļu konvencijā paredzētās samazinātās likmes.

Pārskats ir jāsniedz arī situācijā, ja, izmaksājot nerezidentam ienākumu, uzņēmums nav ieturējis UIN izmaksas brīdī, bet tas bija jāietur.

Ja nodokļu konvencijā ir noteikts attiecīgā veida maksājumam atbrīvojums no aplikšanas ar nodokļiem (nodokļu ieturēšanas) un saskaņā ar saņemto rezidenta sertifikātu nodoklis netiek ieturēts, tad minētais pārskats nav jāiesniedz VID.

Velkot paralēles ar grozījumiem MK 30.04.2001. noteikumos Nr.178[4], kas stājās spēkā ar 2015.gada 1.maiju, lai piemērotu nodokļu konvencijā noteikto atbrīvojumu un nebūtu jāietur nodoklis izmaksas brīdī, uzņēmumam vēlākais līdz UIN gada deklarācijas iesniegšanas termiņam ir jāiesniedz VID rezidenta apliecība. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, veicot maksājumus nerezidentiem, var piemērot nodokļu konvencijā noteikto atbrīvojumu, kaut arī uz izmaksas brīdi to rīcībā vēl nav VID apstiprināts rezidenta sertifikāts (skat. 13.maija ziņu).

Turpretim, attiecībā uz minētā pārskata iesniegšanu – ja maksājuma veikšanas brīdī uzņēmuma rīcībā nav bijusi VID apstiprināta rezidenta apliecība, tad uzņēmumam ir jāiesniedz minētais pārskats, kaut arī nodoms šo sertifikātu ir saņemt un iesniegt VID uz UIN gada deklarācijas iesniegšanas brīdi.

[1] Likuma “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 24.panta otrā daļa

[2] MK 04.07.2006. noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 136.punkts

[3] MK 04.07.2006. noteikumu Nr.556 18.pielikums

[4] MK 30.04.2001. noteikumi Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/ un http://leinonen.lt/news/.


10.06.15


Latest articles

23

Aug

Why should my business outsource accounting services?

25

Sep

Darba līguma izbeigšana darbinieka būtiska pārkāpuma gadījumā

13

Aug

PVN grupas reģistrācija

Sazināties ar mums

Email again:
Services