Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Pienākums uzņēmumiem atklāt savus patiesos labuma guvējus

Līdz 2018. gada 1. martam visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ir pienākums Uzņēmumu reģistram iesniegt informāciju par saviem patiesā labuma guvējiem.

Šāda prasība izriet no neseniem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Grozījumi nosaka visiem uzņēmumiem pienākumu reģistrēt savus patiesā labuma guvējus Uzņēmumu reģistrā, kā arī reģistrēt izmaiņas informācijā par patiesā labuma guvējiem.

Patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, kurai tiešā vai netiešā līdzdalībā pieder vismaz 25% juridiskās personas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, vai kura tās kontrolē. Patiesā labuma guvējs ir arī persona, kas kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

Patiesā labuma guvēja reģistrācija

Lai reģistrētu patiesā labuma guvēju, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz speciāla pieteikuma forma, kurā ir jānorāda veids, kādā patiesā labuma guvējs īsteno kontroli pār uzņēmumu, atspoguļojot informāciju arī par personām ar kuru starpniecību tiek īstenota kontrole. Jānorāda arī informācija par pašu patiesā labuma guvēju.

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram, persona var tikt saukta pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

No 2018. gada 1.aprīļa par samaksu informācija par patiesā labuma guvējiem būs pieejama ikvienai personai tiešsaistes formā.

Ja Jums rodas jautājumi par patiesā labuma guvēju reģistrāciju, vai nepieciešama palīdzība šī pienākuma izpildīšanā, lūdzu, sazinieties ar Leinonen Latvia vadošo juristu Jāni Ozoliņu.


10.01.18


Author:

Jānis Ozoliņš

Jānis Ozoliņš

Head of Tax & Legal

Mobile: +371 23 995 384

Email: janis.ozolins(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services