Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Plāno mainīt nodokļu samaksas termiņus un kārtību

Saskaņā ar publicēto likumprojektu par grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar 2018. gada 1. janvāri nodokļu samaksai tiks ieviesta jaunas paaudzes informācijas sistēma “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma” (MAIS) jeb vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka tiks mainīta kārtība, kādā maksātāji veiks nodokļu maksājumus valsts budžetā.  

Kāpēc jāmaina esošā kārtība? Sadrumstalotais valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits šobrīd izraisa problēmas gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļus administrējošām institūcijām, radot administratīvo slogu un nodokļu maksātājiem. Turklāt, kļūdaini veikto maksājumu atgūšana ir sarežģīta. Tajā pat laikā, nodokļu maksātājs patstāvīgi izvēlas, kurus nodokļus maksāt, ievērojot savas prioritātes, ja finanšu situācijas dēļ nav iespējams samaksāt visus nodokļu maksājumus pilnā apmērā. Savukārt katram nodoklim ir savs samaksas termiņš, kurš jāievēro grāmatvedim vai uzņēmuma vadītājam, lai nenokavētu maksājuma veikšana.

Kas ir vienotais nodokļu konts? Tas ir viens konts, kurā veic visu Valsts Ieņēmumu Dienesta (VID) administrēto nodokļu iemaksu. Maksājumu attiecināšanu MAIS sistēmā paredzēts veikt automātiski, līdz ar to vienotajā nodokļu kontā saņemto naudu paredzēts attiecināt pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem automātiski, ņemot vērā FIFO metodi. Tāpat arī situācijās, kad kādā no valsts budžeta ieņēmumu veidiem izveidosies pārmaksa (pēc apstiprinātas deklarācijas, vai precizējot deklarāciju), MAIS automātiski paredzēts veikt pārmaksātās summas novirzīšanu uz nodokļu saistību izpildi saskaņā ar FIFO metodi.

Kā mainīsies nodokļu samaksas termiņi? Lai samazinātu nodokļu maksātājiem ne tikai nodokļu kontu, bet arī pārskaitījumu veikšanas skaitu, tiks ieviests vienots nodokļu samaksas termiņš, t.i., tiks noteikts viens termiņš, līdz kuram veicami regulāri maksājamie (t.i., reizi mēnesī, reizi ceturksnī un reizi pusgadā maksājamie) VID administrētie nodokļi. Viena samaksas termiņa noteikšana ļaus nodokļu maksātājam vairākus nodokļu maksājumus apvienot un samaksāt vienā maksājumā un ar vienu maksājumu ieskaitīt valsts budžeta kontā. Vienotais maksāšanas termiņš nav attiecināms uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos lēmumos norādīto maksāšanas termiņu.

Projekta izstrādātāji cer, ka vienotā saņemto maksājumu attiecināšana pa valsts budžeta ieņēmumiem palielinās nodokļu maksātāju disciplīnu, jo nodokļu maksātājam vairs nebūs iespēja pašam izvēlēties pieeju/secību nodokļu nomaksai situācijā, kad nav iespējams veikt visu nodokļu nomaksu, vai pašam noteikt prioritātes finanšu plūsmas novirzīšanai.

Kādiem nodokļu maksājumiem plānots ieviest vienoto nodokļu kontu? Vienotais konts tiks ieviests VID administrētajiem nodokļiem, uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām, citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, piemēram, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu, un ar tiem saistītiem maksājumiem. 

Kādiem nodokļu maksājumiem vienotais nodokļu konts nebūs jāizmanto? Tas nebūs jāizmanto nekustamā īpašuma nodokļa, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumiem, jo šo nodokļu ieņēmumu uzskaiti un administrēšanu nodrošina attiecīgi pašvaldības un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.  

Attiecībā uz VID muitas iestāžu administrētajiem maksājumiem (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, un akcīzes nodoklis (importējot)) vienotā nodokļu konta risinājumu piemēros ar brīdi, kad Centrālo muitas informācijas sistēmu integrēs MAIS.   


16.08.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services