Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Plānotas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā vaučeriem

2016.gada 27.jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma direktīvu 2016/1065, ar ko, attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK (turpmāk tekstā Direktīva 2016/1065). Direktīvas 2016/1065 mērķis ir modernizēt un noteikt vienotus PVN piemērošanas nosacījumus darījumiem, kas saistīti ar vaučeriem (t.i., transporta biļetes, kino un muzeju ieejas biļetes, dāvanu kartes utt.). Latvijai, tā pat kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Direktīvas 2016/1065 normas bija jāievieš Pievienotās vērtības nodokļa likumā (turpmāk - PVN likums) līdz 2018.gada 31.decembrim. Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu grozījumiem PVN likumā, bet pašreiz Saeima tos vēl nav pieņēmusi.


PVN piemērošana vaučeriem šobrīd:

PVN likumā ir noteikts, ka PVN piemēro vaučeriem tajā taksācijas periodā, kad attiecīgais vaučers ir pārdots lietotājam, kaut gan reāla preču un pakalpojumu apmaiņa pret vaučeru notiek vēlāk.


Jauno normu noteikumi

PVN likumā tiks ieviests jauns jēdziens “vaučers” un tiks definēti divi dažāda veida vaučeri – viena mērķa vaučers un vairāku mērķu vaučers.

Saskaņā ar Direktīvas 2016/1065 normām (analoģiskas normas iekļautas PVN likumprojektā) ar jēdzienu vaučers, saprot “instrumentu, par ko pastāv pienākums pieņemt to kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un kam piegādājamās preces vai sniedzamie pakalpojumi vai potenciālo piegādātāju/sniedzēju identitātes ir vai nu norādītas uz paša instrumenta, vai ar to saistītos dokumentos, tostarp, šāda instrumenta izmantošanas noteikumos”.

“Viena mērķa vaučers” ir  vaučers, kam tā izdošanas brīdī ir zināma to preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas vieta, uz ko vaučers attiecas, kā arī PVN, kurš maksājams par šādām precēm vai pakalpojumiem. Piemēram, braukšanas biļetes, ieejas biļetes dažādos pasākumos. Šāda veida vaučeriem PVN saistības rodas brīdī, kad tas tiek izsniegts.

“Vairāku mērķu vaučers” ir vaučers, kas nav viena mērķa vaučers. Proti, tas ietvertu vaučerus, kurus var izmantot iegādājoties preces un pakalpojumus ar atšķirīgām PVN likmēm un no dažādiem piegādātājiem. Piemēram, lielveikala vai grāmatnīcas dāvana kartes, jo ar šāda veida dāvanu kartēm var iegādāties preces, kurām piemērojamas atšķirīgas PVN likmes. Šāda veida vaučeriem PVN maksāšanas saistības iestājas brīdī, kad vaučers tiek apmainīts pret preci vai pakalpojumu.

Līdz ar to, lai pareizi piemērotu PVN, primāri ir jānosaka, kāda veida vaučers tiek pārdots.


Kad jaunie Direktīvas 2016/1065 noteikumi kļūs piemērojami?

Latvijai, tā pat kā citām Eiropa Savienības dalībvalstīm, jaunos vaučera PVN piemērošanas nosacījumus, PVN normatīvajos aktos bija jāievieš līdz 2018.gada 31.decembrim un jāsāk piemērot no 2019.gada 1.janvāra attiecībā uz tiem vaučeriem, kuri izsniegti pēc 2019.gada 1.janvāra. Šobrīd PVN likumā vēl nav ieviestas šis Direktīvas normas. Situācijā, kad PVN likumā nav ieviestas Direktīvas normas, nodokļu maksātājiem ir tiesības, bet ne pienākums, piemērot Direktīvas normas tieši.

Uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti vaučera izsniegšanā, lietošanā vai apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem, ir ieteicams izvērtēt jauno nosacījumu ietekmi uz biznesu (piemēra, rēķina izsniegšana, naudas plūsma).

Ja Jums nepieciešama palīdzība, lai novērtēt izmaiņu ietekmi uz Jūsu biznesu, lūdzu sazinieties ar Leinonen nodokļu konsultantiem.

 

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.


29.04.19


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services