Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Reprezentācijas vai reklāmas izdevumi?

Svarīgs uzņēmējdarbības attīstības faktors ir efektīva reklāma un pastāvīga kontaktu uzturēšana ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī dažādu reprezentatīvu pasākumu rīkošana. Savukārt, šādu izmaksu pareiza un konsekventa klasifikācija uzņēmuma grāmatvedības vajadzībām ir svarīgs faktors pareizai nodokļu aprēķināšanai.

Turklāt, sākot ar 2018.gadu būs jauna UIN aprēķināšanas kārtība un par reprezentācijas izmaksām, kas pārsniegs jaunajā UIN likumā noteikto robežvērtību, būs jāmaksā UIN tāpat kā par izmaksām, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību.

Dažādu ar reklāmu un reprezentāciju saistītu izdevumu attiecināšana uz kādu no iepriekš minētajām grupām ir atkarīga no tā, vai uzņēmums pārdod preces vai pakalpojumus, kādā nozarē darbojas, vai spēj pamatot šo izmaksu tiešo saistību ar savu saimniecisko darbību, vai reklāmas un reprezentācijas aktivitātes atbilst tiesību aktos noteiktajām normām.

Tāpēc, lai uzņēmuma grāmatvedībā tiktu noteikta pareiza un konsekventa pieeja minēto izdevumu klasifikācijā un netiktu pieļautas kļūdas nodokļu aprēķināšanā, ieteicams ir uzņēmumā izstrādāt iekšējās grāmatvedības uzskaites metodiku.

Ko Jūsu uzņēmums iegūs, ja uzņēmumā būs izstrādāta kvalitatīva iekšējās grāmatvedības uzskaites metodika par reprezentācijas un reklāmas izdevumiem?

  • uzņēmumā būs noteikta kārtība līdzekļu plānošanā reklāmas un reprezentācijas izdevumiem, to uzskaitē un norakstīšanā (izdevumu saskaņošana un atbildība),
  • var radīt nodokļa ietaupījumu, ja no piesardzības viedokļa kādas no izmaksām grāmatvedībā šobrīd tiek kvalificētas kā ar saimniecisko darbību nesaistīts izdevums vai reprezentācijas izmaksas, bet pēc ekonomiskās būtības tās var kvalificēt kā pilnībā ar saimniecisko darbību saistītu izdevumu,
  • tiks ietaupīts grāmatveža un citu darbinieku laiks,
  • metodika būs kā pamatojums uzņēmuma reklāmas, reprezentācijas un līdzīgu izmaksu klasifikācijā iespējamos VID nodokļu pārbaudes un strīdu gadījumos,
  • visi iespējamie uzņēmuma reklāmas, reprezentācijas un citi līdzīga rakstura izdevumi būs aprakstīti metodikā un attiecīgi klasificēti,
  • sniegs norādes par normatīvajos aktos noteiktajiem papildus noformējamiem iekšējiem attaisnojuma dokumentiem attiecīgam izmaksu veidam.

Ja Jums nepieciešama palīdzība šādas metodikas izstrādē, mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu sazinieties ar mūsu konsultatīvās daļas speciālistiem.


22.09.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services