Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Sācies 2017. gads – PVN jaunumi

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā normas, kas noteiks pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem. Šīs normas ir noteiktas Eiropas Savienības (ES) Padomes Īstenošanas regulā Nr.1042/2013, ar ko groza regulu Nr.282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Regulu latviešu valodā var atrast http://publications.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/842df1fb-3e0c-11e3-a247-01aa75ed71a1/language-lv. Regula ir tieši piemērojama un skaidro konkrētu PVN direktīvas normu piemērošanu, tajā ietvertās tiesību normas netiks pārrakstītas Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Šī iemesla pēc nodokļa maksātājiem jābūt informētiem par šādas regulas esamību un tajā ietvertajām normām.

Regulā sniegta nekustamā īpašuma definīcija, kas PVM piemērošanas mērķiem ir saistoša Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu PVN maksātājiem, kā arī sniegts saraksts ar pakalpojumiem, kas ir uzskatāmi par saistītiem ar nekustamo īpašumu un pakalpojumiem, kas nav uzskatāmi par tādiem.  

Papildus minētajai regulai ir sagatavots arī plašs ES Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta skaidrojums[1] par regulas piemērošanu, tā tulkojums latviešu valodā ir publicēts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā.

.

Jauns reverss

Ar 2017. gada 1. janvāri PVN likumā ir ieviesta apgrieztā kārtība PVN maksāšanas kārtība neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm. Preču saraksts, uz kurām attiecas jaunā kārtība, ir atrodams likuma 143.3 pantā.

Jauns priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums

Turpmāk nodokļa maksātājiem nebūs tiesību atskaitīt priekšnodokli arī par tādas kravas automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras pilna masa ir līdz 3000 kg, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kurai ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), ja tās vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 EUR. Sākot ar 2017. gadu šādas automašīnas tiek uzskatītas arī par reprezentatīvo automobili likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē. Ierobežojums tiek attiecināts arī uz šādu automašīnu uzturēšanas izmaksām, tai skaitā remonta un degvielas izmaksām. PVN likuma 100. panta 3. daļā ir minēti  gadījumi, kuros nodokļu maksātāji ir tiesīgi šo ierobežojumu nepiemērot.

Taksācijas periodu un PVN pārskatu izmaiņas

No likuma ir izslēgta norma par pusgada taksācijas periodu, līdz ar to ar 2017. gadu ir tikai divi taksācijas periodi- kalendārais mēnesis un ceturksnis. Ceturkšņa taksācijas periods ir valsts vai pašvaldības iestādēm vai arī tām pašvaldībām, kas ir reģistrētas kā PVN maksātāji tikai, lai saņemtu būvniecības pakalpojumu.

Savukārt lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem ir atcelta prasība VID iesniegt atsevišķu pārskatu par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību. Lai mazinātu administratīvo slogu, ir samazināts arī PVN deklarācijas pielikumu skaits, atsakoties no pārskata "Piegādāto preču vērtība sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām".


[1] Skaidrojumi par ES PVN noteikumiem attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, kurus piemēro ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem un kuri stāsies spēkā 2017. gadā (Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1042/2013. 


12.01.17


Latest articles Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Oct

pieredzes stāsts: palīdzība ar valsts atbalsta piesaisti uzņēmumiem...

15

Oct

Atteikts valsts atbalsts grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa...

Sazināties ar mums

Email again:
Services