Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Saimnieciskās darbības apturēšana uz laiku

Katrs uzņēmums, neatkarīgi no tā saimnieciskā darbības veida, var nonākt situācijās, kad bizness ir jāaptur uz kādu laiku vai jāpārtrauc pilnībā.

Kā uzņēmuma īpašniekiem un tā vadībai būtu jārīkojas, ja uzņēmuma darbību vēlas apturēt uz laiku, piemēram, līdz tiek izvērtēti iespējamie biznesa risinājumi un pieņemts lēmums par uzņēmuma tālāko likteni?

Ieraksts komercreģistrā

Saskaņā ar Komerclikumā noteikto[1] komersantam ir tiesības brīvprātīgi apturēt savu darbību pamatojoties uz paša lēmumu. Ja šāds lēmums tiek pieņemts, tad darbības apturēšana ir jāpiesaka ierakstīšanai komercreģistrā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Saskaņā ar Komerclikumu, pirms komersants pieņem lēmumu par paša darbības apturēšanu, ir jābūt ievērotiem sekojošiem priekšnoteikumiem:

  • uzņēmumam nav nodokļu parādu un nav darbinieku,
  • ir iesniegts gada pārskats un saimnieciskās darbības pārskats;
  • ir apmierināti kreditoru prasījumi, kuru izpildes termiņš iestājas līdz darbības apturēšanas, kā arī nodrošināti pieteiktie kreditoru prasījumi, kuru izpildes termiņš iestājas pēc darbības apturēšanas perioda.

Komersanta darbības apturēšanas maksimālais termiņš ir 3 gadi no ieraksta izdarīšanas komercreģistrā, ja vien lēmumā par darbības apturēšanu nav paredzēts cits darbības apturēšanas periods. Lēmumā par darbības apturēšanu var nenorādīt noteiktu darbības apturēšanas termiņu. Ja vien komersants nav pieņēmis lēmumu par darbības atjaunošanu pirms 3 gadu termiņa beigām, komercreģistrā ieraksts par darbības atjaunošanu tiks veikts automātiski pēc 3 gadu termiņa beigām.

Ar dienu, kad Komercreģistrā ir izdarīts ieraksts par komersanta darbības apturēšanu, Lursoft uzturētajā uzņēmumu reģistra datu bāzē uzņēmuma profilā pie apgrūtinājumiem tiks ielikta atzīme  “saimnieciskās darbības apturēšana” un pamatojums - “sabiedrības pieteikums”. Ņemot vērā, ka uzņēmuma saimniecisko darbību var apturēt arī Valsts ieņēmumu dienests (VID) vai saskaņā ar kriminālprocesa ietveros pieņemtu nolēmumu, tādā gadījumā pie apgrūtinājumiem arī būs atzīme - “saimnieciskās darbības apturēšana”, bet pamatojums: VID lēmums vai tiesas nolēmums.

VID informēšana

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” (‘likums par NN’), ja tiek pieņemts lēmums par uzņēmuma darbības pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā viens nodokļu maksātāja pienākumiem ir 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēt VID.

Jāpiebilst, ka VID regulāri saņem informāciju no Uzņēmumu reģistra par visām izmaiņām attiecībā uz Komercreģistrā obligāti ierakstāmajām ziņām par komersantiem, tai skaitā arī par Komercreģistrā izdarītajiem ierakstiem par komersanta lēmumiem apturēt saimniecisko darbību. Līdz ar to neatkarīgi no tā, vai nodokļu maksātājs informē VID par pieņemto lēmumu vai nē, VID informāciju būs saņēmis no Uzņēmumu reģistra un veiks tālākās darbības attiecībā uz uzņēmuma izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja bija reģistrēts).


[1] Komerclikuma XIV1 sadaļa


04.11.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services