Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Sliktais parāds - ko darīt?

Ierobežotie resursi nelieliem un vidējiem uzņēmumiem bieži vien neļauj ieviest iekšējās procedūras debitoru kontrolei. Vēl vairāk – atbildīgajiem darbiniekiem bieži vien nav informācijas par to, kā rīkoties gadījumos, ja debitoram jau ir apturēta saimnieciskā darbība vai ierosināta maksātnespēja. Vēl sliktāka situācija ir gadījumā, ja debitors saskaņā ar Uzņēmumu reģistra lēmumu ir likvidēts, pirms kreditors ir uzsācis parādu atgūšanu. Tādā gadījumā nebūs iespējama ne tikai parāda atgūšana, bet nevarēs veikt arī pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā paredzētās korekcijas par zaudētajiem parādiem.

Ko darīt?

Regulārai debitoru parādu kontrolei un slikto parādnieku savlaicīgai identifikācijai ir jāizveido debitoru parādu analīzes un kontroles kārtība, kurā viegli uztveramā veidā būtu aprakstīta iekšējās kontroles procedūra, termiņi un atbildīgie darbinieki.  Protams, ka atbildīgo darbinieku rīcībā būtu jābūt arī informācijai, ko un kādā veidā  darīt tālāk, ja ir skaidrs, ka parādnieks uz aicinājumiem samaksāt nereaģē un ir jāuzsāk parāda piedziņas procedūras. Lai nodrošinātu efektīvu procesu no sākuma līdz beigām, t.i. no sliktā parādnieka identifikācijas līdz parāda piedziņai vai attiecīgās tiesas spriedumam, šajā kārtībā jāietver arī viegli iztverama informācija par to, kādi ir rīcības varianti parāda piedziņai un kas katrā no tiem ir jādara.  

Vai vajag darīt?

Jā, vajag. Prakse liecina, ka efektīva debitoru kontrole ir būtiska uzņēmuma naudas plūsmas plānošanai, jo bez tās uzņēmuma finanses ir viegli ievainojamas. Bez tam, debitoru kontroles kārtības izstrāde un ieviešana nodrošina pēctecību gadījumā, ja tiek samazināts darbinieku skaits vai tie mainās, un samazina risku, ka kreditors zaudē ne tikai pašu parādu, bet arī tiesības veikt nodokļu korekcijas, jo nav likumos noteikto attaisnojuma dokumentu.

Kā darīt?

Debitoru parādu analīzes un kontroles kārtībā būtu jāietver debitoru finansiālā un tiesiskā stāvokļa izvērtēšanas kārtība, termiņi un atbildīgie, kā arī informācija par  parādu piedziņas veidiem un veicamajām darbībām pirms prasības celšanas tiesā, iesniedzamajiem  dokumentiem un termiņiem, kā arī atsevišķu dokumentu paraugi, piemēram, pirmstiesas brīdinājums, kreditora prasījums maksātnespējas administratoram utt.

Tādējādi kontroles kārtībā ietvertā informācija ļauj uzņēmuma darbiniekiem patstāvīgi, bez juristu palīdzības, veikt visas nepieciešamās darbības. Bez tam, kontroles kārtībā parasti ietver arī nodokļu aspektus, piemēram, informāciju par veicamajām darbībām un attaisnojuma dokumentiem, kas nepieciešami kreditoram parādu norakstīšanai nodokļu - PVN un UIN vajadzībām, par nodokļu korekciju termiņiem, kā arī atsevišķu dokumentu paraugi, piemēram,  iesniegums VID, vēstule debitoram par parāda atzīšanu par zaudētu utt.  

Ja Jums nepieciešama profesionāla palīdzība šādas kontroles procedūras izstrādē, lūdzu sazinieties ar.


30.08.17


Author:

Jānis Ozoliņš

Jānis Ozoliņš

Head of Tax & Legal

Mobile: +371 23 995 384

Email: janis.ozolins(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services