Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Tiek gatavoti grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Konkurences ierobežojums un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Fiziskai personai konkurences ierobežojuma laikā tiek izmaksāta atlīdzība, kas ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un ir jāmaksā valsts obligātās sociālās apdrošināšanas (VSOA) iemaksas. Likumprojektā precizēts, ka konkurences ierobežojuma laikā minētā persona ir sociāli apdrošināma visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.

VSOAI iemaksu anulēšana

Lai nodrošinātu personām sociālās apdrošināšanas stāža uzkrāšanu un kompensētu periodus, kuros persona nav nodarbināta, no valsts pamatbudžeta un sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta par atsevišķām personu grupām, piemēram, maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas vai vecāku pabalsta saņēmējiem, personām, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, nestrādājošiem invalīdiem un citām grupām, tiek veiktas apdrošināšanas iemaksas. Arvien biežāk praksē ir gadījumi, kad šāda persona, vienlaikus minētajā periodā ir nodarbināta un maksā nodokļus citā valstī.

Likumprojektā ietverta norma, ka, saņemot informāciju par šādas personas nodarbinātību vai apdrošināšanu ārvalstī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra anulē personai reģistrētās iemaksas, kas veiktas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem.

Nodarbinātība vairākās valstīs

Ja cilvēks ir nodarbināts vienlaicīgi vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, sociālās iemaksas ir jāveic tikai vienā no valstīm. Neskatoties uz to, praksē ir gadījumi, kad sociālās iemaksas tiek veiktas vairākās dalībvalstīs. Likumprojektā paredzēta kārtība, kādā tiek nodrošināta jau veikto VSOA iemaksu pārnešana no citas dalībvalsts uz Latviju, ja valstu kompetentās iestādes ir vienojušās par to, ka personai jābūt sociālai apdrošinātai Latvijā, vai Latvijā veikto VSOA iemaksu nodošana citai valstij, ja valsts, kurā personai ir jābūt sociāli apdrošinātai, nav Latvija.

Likumprojektā ietvertas arī citas normas, piemēram, papildināts personu loks, uz kurām neattiecas obligātā sociālā apdrošināšana,  par pašnodarbinātā ziņojuma precizēšanu, sociālo pabalstu atmaksu u.c.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet

http://leinonen.lt/news/news-2015 un http://leinonen.ee/news/news-2015


12.08.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services