Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Tiks papildināts Preču un pakalpojumu loteriju likums

Reklāmas, tirdzniecības veicināšanai un jaunu klientu piesaistei komersanti bieži vien rīko preču vai pakalpojumu loterijas. Šādu loteriju rīkošanas kārtība ir noteikta Preču un pakalpojumu loteriju likumā, kurā noteikts, ka lai drīkstētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, komersantam, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāsaņem loterijas atļauja. Bez loterijas atļaujas saņemšanas un valsts nodevas samaksas drīkst organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kuru laimestu fonds nav lielāks par 720 euro. 

Finanšu ministrija tuvākajā laikā plāno veikt grozījumus šajā likumā, iekļaujot tajā jaunu nodaļu “Administratīvā atbildība preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā un kompetence sodu piemērošanā” un norādot kompetenci soda piemērošanā. Šobrīd administratīvais sods par minētā likuma pārkāpumiem ir paredzēts Administratīvo pārkāpumu kodeksā.  


24.02.16


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

8

May

Darba devējs varēs maksāt 70% no algas dīkstāves...

22

Apr

Terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildes jomā saistībā ar...

Sazināties ar mums

Email again:
Services