Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Vai Jūs esiet gatavi jaunajām Trauksmes celšanas likuma prasībām?

2019.gada 1. maijā Latvijas Republikas teritorijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums.

Kāds ir Trauksmes celšanas likums mērķis?

Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija ir gūta, veicot darba pienākumus.

Kādi ir darba devēju jaunie pienākumi?

Publisku personu institūcijām un privātām juridiskām personām, kuras nodarbina vairāk kā 50 darbiniekus, ir pienākums izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantējot viņiem aizsardzību.

Trauksmes celšanas procedūras un trauksmes cēlēju aizsardzības nepieciešamība

Trauksmes celšanas procedūras nepieciešamība ir saistīta ar darbinieku morālo atbildību par pārkāpumu atklāšanu un prettiesisku darbību izbeigšanu, pēc saskarsmes ar to viņu darba vietā.
Trauksmes celšanas likums motivē "vērtību vadītu" darbinieku un vēcina viņus atklāt pārkāpumus, bez kritikas par to, ka tie tiek vadīti no personiskiem aizspriedumiem. Trauksmes celšanas likums piešķir darbiniekiem iespēju celt trauksmi sabiedrības interesēs, kā arī tikt aizsargātiem ar likuma normām.


Atbildība par pārkāpumiem

Atbildība darba devējam par Trauksmes celšanas likuma prasību neievērošanu tiks paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šobrīd tiek izstrādāts atbilstošs likumprojekts.


Kā Leinonen var Jums palīdzēt nodrošināt atbilstību jaunajām prasībām?

Leinonen juristi labprāt palīdzēs Jums nodrošināt atbilstību jaunajām prasībām:

  • izstrādās iekšējo dokumentāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likuma prasībām. Tajā skaitā trauksmes celšanas iekšējo kārtību, trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapas, vadlīnijas trauksmes cēlēju aizsardzībai, u.c.;
  • veiks uzņēmuma vadības un atbildīgo darbinieku apmācības Trauksmes celšanas likuma jautājumos;
  • uzturēs Trauksmes celšanas dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.28.03.19


Author:

Jānis Ozoliņš

Jānis Ozoliņš

Head of Tax & Legal

Mobile: +371 23 995 384

Email: janis.ozolins(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services