Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

VID metodiskie norādījumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu

Šī gada martā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir publicējis metodiskos norādījumus “Par pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem”, saite uz norādījumiem latviešu valodā pievienota zemāk:

VID norādījumos nav minētas atsauces uz tiesību aktiem, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāti šie metodiskie norādījumi. Kā izriet no norādījumu satura, VID tos ir sagatavojis, pamatojoties uz ES Padomes regulu  Nr.1042/2013, kas attiecībā uz pakalpojumiem, kas ir vai kas nav saistīti ar nekustamo īpašumu, būs spēkā tikai ar 2017. gada 1. janvāri.

Pakalpojumu sniegšanas vieta nodokļu maksātājiem ir jānosaka, pamatojoties uz PVN likuma normām. Likuma 25. pantā ir noteikts, ka pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, sniegšanas vieta ir tur, kur atrodas nekustamais īpašums, un ir minēti atsevišķi pakalpojumi, kuri ir uzskatāmi par saistītiem ar nekustamo īpašumu.

Diemžēl to pakalpojumu saraksts, kas VID ieskatā turpmāk tiks uzskatīts par pakalpojumiem, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu, ir būtiski paplašināts, salīdzinot ar likuma 25. panta normu un līdzšinējo nodokļa piemērošanas praksi. Piemēram, juridiskie pakalpojumi, kas sniegti saistībā ar īpašuma tiesību nodošanu, pirkuma līgumu sagatavošana utml. pakalpojumi VID ieskatā ir saistīti ar nekustamo īpašumu.

Lai gan VID metodiskie norādījumi nodokļu maksātājiem juridiski nav saistoši, VID auditori tos izmanto un no tiem vadās, pārbaudot nodokļu aprēķinu pareizību. Lai novērstu strīdus ar VID nodokļu audita laikā, šaubu gadījumos iesakām nodokļu administrācijā iesniegt pieprasījumu sniegt saistošu skaidrojumu.

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Allu Bistrovu  (alla.bistrova@leinonen.lv, tel. 67358607). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news


08.04.15


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

22

Jul

Atliek ziņošanu par pārrobežu shēmām

20

Jul

E-komercijas PVN piemērošanas izmaiņas atliktas līdz 2021.gada jūlijam...

Sazināties ar mums

Email again:
Services