Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

VSAOI būs jāveic no minimālās algas

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 2017.gada ir noteikts minimālais objekts, no kura būs veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Ieviestā regulējuma mērķis ir vērsts uz personu dzīves kvalitātes nodrošināšanu sociālā riska iestāšanās gadījumā un to valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku interešu aizsardzību, kuru ienākumi pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

Jaunā kārtība paredz, ka par darbinieku, kuram noteiktā mēneša darba alga nepārsniedz valsts noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, VSAOI būs jāveic no minimālā obligāto iemaksu objekta. 2017.gadā paredzēts pārejas periods, kad minimālais obligāto iemaksu objekts būs trīs ceturtdaļas no noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet 2018.gadā – iemaksas būs jāveic no pilnas minimālās algas.

Mikrouzņēmumu darbiniekiem minimālais obligāto iemaksu objekts 2017.gadā būs trīs astotdaļas no minimālās algas, bet 2018.gadā - no pilnas minimālās algas.

Ja faktiski aprēķinātā darba alga būs mazāka par noteikto minimālo iemaksu objektu, VSAOI starpību būs jāsamaksā darba devējam no saviem līdzekļiem.

Ja persona būs guvusi ienākumus pie vairākiem darba devējiem, minimālo obligāto iemaksu jānodrošina darba devējam, kam iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta nevienam darba devējam, tad minimālo obligāto iemaksu būs jānodrošina tam darba devējam, kas būs pirmais iesniedzis ziņas par pieņemto darbinieku (attiecīgais darba devējs tiks informēts elektroniskajā deklarēšanas sistēmā).

Ja persona saņem minimālo algu pie vairākiem darba devējiem, un viens no darba devējiem veic iemaksas no minimālā obligāto iemaksu objekta, tad veiktās iemaksas summēs, un pārmaksāto VSAOI daļu atmaksās darba devējam, kas pārmaksāja. Ja persona būs vairāku mikrouzņēmumu darbinieks, veiktās iemaksas netiks summētas. Turpretim, sākot ar 2017.gada mikrouzņēmuma darbiniekam būs iespēja brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot iemaksas no brīvi izraudzīta objekta, kas nepārsniegs noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.

Obligāto iemaksu objektu nepiemēros sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka. Tāpat obligāto iemaksu objektu paredzēts nepiemērot noteiktām personu grupām, piemēram, I un II grupas invalīdiem, personām, kas pirmreizēji kļuvuši par darba ņēmējiem (pirmos 3 mēnešus), personām vecumā līdz 24 gadiem, kuras studē u.c. Par šiem darbiniekiem VSAOI būs jāveic līdzšinējā kārtībā.


25.05.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services