Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļu Pakalpojumi

Leinonen piedāvā pilnu nodokļu konsultāciju pakalpojumu klāstu: pievienotās vērtības nodokļa, algas nodokļu un uzņēmumu ienākuma nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācija un darījumu strukturēšana.

Sagatavojam uzziņas pieprasījumus Valsts ieņēmumu dienestam klienta vārdā. Nepieciešamības gadījumā pārstāvam uzņēmumu Valsts ieņēmumu dienestā strīdīgos nodokļu jautājumos.

Nodrošinām arī nodokļu deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.

Piedāvājam reģistrācijas pakalpojumus – PVN, ārvalstu darba devēju/darba ņēmēju reģistrācija.
Country Unique Text here

FAQ

 • Pirms iekšzemē tiek veikta preču iegāde ES teritorijā vai preču piegāde
 • Pirms iekšzemē sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar PVN likuma normām ir atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā.
 • Pirms iekšzemē nereģistrētam nodokļu maksātām vai personai, kas nav nodokļu maksātājs, piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.
 • Veic preču tālākpārdošanas darījumus un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču piegāžu kopsumma bez PVN kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz EUR 10’000. Reģistrācija jāveic ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc sliekšņa sasniegšanas vai pārsniegšanas.
 • Pirms tiek piegādātas preces nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda.

Pirms iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un nodokļa maksātājs ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.

Jā, PVN grupas reģistrācija ir iespējama. PVN grupas nosacījumus lasiet Leinonen rakstā https://leinonen.eu/lv-lv/jaunumi/pvn-grupas-registracija

VID pieņem lēmumu par PVN reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt PVN maksātāju reģistrā 5 darba dienu laikā pēc PVN reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas VID. Tomēr praksē VID parasti pēc PVN reģistrācijas iesnieguma saņemšanas pieprasa nodokļu maksātājam iesniegt papildus informāciju. Tādējādi praktiski PVN reģistrācija var tikt veikta 7 darba dienās.

PVN standarta likme ir 21%, samazinātā PVN likme ir 12% un 5%.

 • Kā priekšnodoklis nav atskaitāma summa 60% apmērā no PVN par reprezentācijas vajadzībām iegādātām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.
 • Kā priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāma PVN summa par reprezentatīvajiem automobiļiem, tādas vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, vai tādas kravas automašīnas ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem. Šis ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad attiecīgā automašīna tiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai (piemēram, apsardzes pakalpojumu sniegšanai, preču transporta pakalpojumu sniegšanai).

Jā, priekšnodokļa korekcija ir jāveic, ja pamatlīdzekļa iegādes vai izgatavošanas vērtība bez PVN sasniedz vai pārsniedz EUR 70’000. Priekšnodokļa korekcijas periods ir 5 gadi, ieskaitot gadu, kurā pamatlīdzeklis iegādāts vai izgatavots.

10 gadi sākot ar taksācijas gadu, kurā nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā.

20% no ar UIN apliekamās bāzes, kura pirms UIN likmes piemērošanas dalīta ar koeficientu 0,8.  

Ar UIN apliek nodokļa bāzi, kurā ietver ar UIN apliekamus objektus:
1) sadalīto peļņu,
2) nosacīti sadalīto peļņu (piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, neizpildoties noteiktiem nosacījumiem- nedrošie parādi, palielinātie procentu maksājumi, noteiktos gadījumos aizdevumi saistītām personām u.c.).

 • Kalendāra mēnesis
 • Ceturksnis (ja nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 8. pantu ir tiesīgs iegrāmatot attaisnojuma dokumentus vienu reizi ceturksnī).

 • No atlīdzības par vadības un konsultatīva rakstura pakalpojumiem – 20% no atlīdzības summas;
 • No atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu (t.sk., arī akciju atsavināšana, ja vairāk ne kā 50% no šāda aktīva vērtības veido Latvijā esošs nekustamais īpašums, vai nekustamā īpašuma ieguldīšana pamatkapitālā) – 3% no atlīdzības summas;
 • No visiem maksājumiem un dividendēm, ko izmaksā jebkurai personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta, zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā – 20% no atlīdzības summas.

  Izņemot maksājumus, par preču piegādēm, un iegādātajiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, publiskās apgrozības vērstpapīriem, ja šie darījumi tiek veikti par tirgus cenu;
 • Par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — 5% no atlīdzības summas.

Nodokļu konvencijas valstīm ir iespējas piemērot samazināto ienākuma nodokļa likmi vai atbrīvojumu.

Plašāk informācija Leinonen raktā https://leinonen.eu/lv-lv/jaunumi/parskats-par-veiktajiem-maksajumiem-nerezidentiem 

Latvijā fiziskās personas ienākumam tiek piemērotas progresīvās IIN likmes. Gada apliekamajam ienākumam (2020.gadā) tiek piemērotas sekojošas likmes:

 • gada ienākumam līdz 20 004 euro – 20 %;
 • gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 euro – 23 %;
 • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 euro – 31 %.

Gada ietvaros algotā darba ienākuma tiek piemērotas sekojošas likmes:

 • 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;
 • 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro.

IIN 20%. IIN nomaksas kārtība atšķiras atkarībā no ienākuma izmaksātājā un ienākuma saņēmēja statusa.

Place cert text here

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services