Aizdevumi fiziskām personām – pienākums sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam

Komersantiem, kas izsnieguši aizdevumus fiziskām personām, tai skaitā saviem darbiniekiem, līdz šī gada 1. jūnijam ir jāiesniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par fiziskai personai 2014. gadā izsniegtajiem aizdevumiem, ja tā apmērs (vai izsniegto aizdevumu kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 eiro. Tāpat informācija VID jāsniedz arī par tiem komersanta fiziskajai personai izsniegtajiem aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 eiro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro. Sniedzamās informācijas saturs un forma noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 1.1 pielikumā.  

Informācija VID ir jāsniedz arī par tādiem aizdevumiem, ko fiziskajai personai ir izsniegusi cita fiziskā persona un neatmaksātā aizdevuma summa (vai aizdevumu kopsumma) personai pārsniedz 15 000 eiro. Informācija nav jāsniedz par aizņēmumiem no personām, ar kurām aizņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Informāciju saskaņā ar iepriekšminēto pielikumu VID iesniedz aizņēmuma ņēmējs.  

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news.

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt