Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas ekonomiskajām sekām

Ņemot vērā Krievijas karu Ukrainā un jaunā sankciju režīma ekonomisko ietekmi uz piegādes un izplatīšanas ķēdēm, Saeima 2022. gada 2. jūnijā apstiprināja jauno likumu “Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums”, lai atbalstītu uzņēmumus, kas cieš no ekonomiskajām grūtībām.

Likums stājas spēkā 2022. gada 9. jūnijā. Atbalsts paredzēts uzņēmējiem, kurus ir ietekmējušas Krievijas militārās agresijas sekas – pieprasījuma un apgrozījuma samazināšanās, esošo līgumu pārtraukumi, piegādes ķēžu traucējumi, cenu pieaugums un ierobežotas iespējas piesaistīt investīcijas. Atbalsts netiks piešķirts uzņēmumiem, uz kuriem attiecas starptautiskās un valsts mēroga sankcijas.

Pieejamais atbalsts izpaudīsies kā atbalsta aizdevumi, dotācijas vai ieguldījumi pašu kapitālā. Atbalsta paketes tiks sadalītas ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka “ALTUM” palīdzību:

  • aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem un ieguldījumi 39 miljonu eiro apmērā.
  • garantijas 22,5 miljonu eiro apmērā.
  • eksporta kredīta garantijas 1,3 miljonu eiro apmērā.
  • pašu kapitāla fonda vēl neizlietotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 32,1 miljona eiro apmērā tiks novirzīts investīcijām uzņēmumos to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, kā arī produktu izstrādei Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu krīzes apstākļos, piesaistot privātos finansētājus, tādējādi veicinot finansējuma pieejamību tirgū.

Par konkrēto programmu tiks paziņots tuvāko nedēļu laikā, papildus pašu kapitāla programmai, kas pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma tiks paziņota līdz augustam.

Ja sankcijas un pretpasākumi ir ietekmējuši jūsu uzņēmumu, mēs aicinām jūs sazināties ar mums, un mēs varam palīdzēt jums sagatavoties programmas ieviešanai un informēt jūs par programmas ieviešanas attīstību.

Līdzās plānotajām ALTUM programmām jau šobrīd uzņēmumi neatkarīgi no nozares var veikt kopīgu izejvielu iepirkšanu piegādēm Latvijai, lai iegādātos vairāk preču un nodrošinātu stabilāku piegādes kanālu. Tomēr, lai ievērotu konkurences noteikumus, atsevišķi jāizvērtē katra šāda vienošanās. Mēs varam palīdzēt jums pareizi piemērot konkurences likumus un sniegt jums palīdzīgu roku, sazinoties ar tirgus uzraugiem.

Nesen publicētie raksti

augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt
martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Turpināt lasīt