Jaunumi

janvārī 16, 2022

Baltijas nodokļu likmes  no 2022. gada 1. janvāra

  Igaunija Latvija Lietuva Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme UIN tiek maksāts nopeļņas sadales (paredzamā peļņas sadale).UIN likme ir 20%, aprēķināta kā 20/80 no apliekamā…

Continue reading
decembrī 15, 2021

Izmaiņas nodokļu piemērošanā no 2022.gada

Grozījumi PVN likumā Samazināta PVN likme 2021.gada 4.decembrī Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimā 2021.gda 15.novembrī pieņemtos grozījumus PVN likumā. Ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka…

Continue reading
decembrī 3, 2021

Darba koplīgums un jauna iespēja piešķirt darbiniekiem papildu labumus bez nodokļu saistībām

Saeima 2021.gada 15.novembrī pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Līdz ar šo grozījumu spēkā stāšanos no 2022. gada 1. janvāra darba koplīguma noslēgšana dod…

Continue reading
jūlijā 8, 2021

No 2021.gada 1.jūlija jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 2021.gada 1.jūlija spēka stājās grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ar šiem grozījumiem tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas).…

Continue reading
februārī 8, 2021

Nodokļu likmes Baltijas valstīs no 2021. gada 1. janvāra

  Igaunija Latvija Lietuva Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmes UIN maksā veicot peļņas sadali (nosacīti sadalītā peļņa). UIN likme ir 20%, kas tiek aprēķināta 20/80…

Continue reading
janvārī 13, 2021

Nodokļu ziņas 2021. gadam

Nodokļu ziņas, izmaiņas no 2021.gada Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 2020.gada 24.novembrī tika pieņemti grozījumi Pievienotas vērtības nodokļa likumā (Grozījumi PVN likumā), kuri stājas spēkā…

Continue reading
decembrī 3, 2020

Valsts atbalsts uzņēmējiem saistībā ar COVID19 /03.12.2020./

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim visā Latvijā ir izsludināta ārkārtēja situācija, nosakot arī stingrus ierobežojumus. Detalizēta informācija par ierobežojumiem:…

Continue reading
novembrī 23, 2020

ES Tiesas lēmums– vienkāršoti PVN atgūšanas nosacījumi par zaudētiem parādiem

2020.gada 11.jūnijā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma nolēmumu lietā C-146/19 (SCT) saistībā ar nodokļu maksātāju tiesībām atgūt samaksāto PVN par zaudēto parādu, ja nav iesniegts…

Continue reading
jūlijā 22, 2020

Atliek ziņošanu par pārrobežu shēmām

2020.gada 24.jūnijā Eiropas Savienības Padome paziņoja, ka tā pieņēmusi grozījumus Direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā. Ar šiem grozījumiem ES dalībvalstīm ir tiesības atlikt līdz…

Continue reading

Get in Touch