Jaunumi

martā 19, 2015

Pagarināts termiņš jauno prasību ieviešanai kases aparātiem

Lai gan sākotnēji Ministru kabinets nolēma, ka noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un tehniskajām prasībām šīm ierīcēm…

Continue reading
februārī 26, 2015

Februāra ziņas

Pamazām tuvojas pamatkapitāla konvertācijas gala termiņš Saistībā ar eiro ieviešanu 2014. gadā tika grozīts arī Komerclikums, paredzot, ka  līdz 2016. gada 30. jūnijam uzņēmumiem pamatkapitāls…

Continue reading
februārī 4, 2015

Seminārs par izmaiņām Darba un nodokļu likumos – 23.02.

Semināra norises laiks- šī gada 23. februāris, no 10.00 līdz 13.00, dalības maksa- 25 euro. Par semināra norises vietu informēsim atsevišķi. Semināra laikā runāsim par…

Continue reading
janvārī 9, 2015

Ziņas par nodokļiem 2015.gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 2015. gadā ir 23% no algotā darba un saimnieciskās darbības ienākuma…

Continue reading
jūnijā 20, 2013

Jaunas prasības ziņojumiem par darbiniekiem

Ja mainās darba ņēmēja profesijas kods, darba devējam nākamajā mēnesī jāiesniedz VID informāciju par darbinieka jauno profesijas kodu. Attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kurus darba…

Continue reading
februārī 4, 2013

Jaunas prasības pievienotās vērtības nodokļa rēķinu izrakstīšanā un noformēšanā

1) Latvijā veiktiem darījumiem rēķins izrakstāms 15 dienu laikā pēc darījuma vai avansa saņemšanas; 2) Par pastāvīgi ilgstošā periodā sniegtu pakalpojumu Latvijā rēķinu jāizraksta vismaz…

Continue reading
februārī 4, 2013

Jauni nosacījumi priekšnodokļa atskaitīšanai

Ja nodokļa maksātājs veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus, jaunais PVN likums sākotnēji prasa veikt atsevišķu uzskaiti priekšnodokļa atskaitīšanas vajadzībām. Proporcija piemērojama tikai tādos gadījumos,…

Continue reading
janvārī 31, 2013

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri ar IIN tiek aplikti darbiniekiem izsniegtie avansi

Avansa summas nepielīdzina algas ienākumam, ja kopējā izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu atlikusī summa, kura ir avansa saņēmēja rīcībā, nepārsniedz 200 latus. Par avansiem,…

Continue reading

Get in Touch