Jaunumi

jūnijā 15, 2021

Nodokļi akciju opcijām un kapitāla daļu pirkumu tiesībām

Ar 2021.gada 12.janvāri spēkā stājās grozījumi Komerclikumā (KL) un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – IIN likums) ar mērķi radīt regulējumu, lai kapitāla daļu…

Continue reading
jūnijā 8, 2020

Stāsies spēkā pienākums ārvalstu komersantu filiālēm, pārstāvniecībām un pastāvīgajām pārstāvniecībām paziņot par to patiesā labuma guvējiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stāsies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības, kas paredz plašākam subjektu lokam paziņot informāciju…

Continue reading
maijā 8, 2020

Darba devējs varēs maksāt 70% no algas dīkstāves laikā un citas izmaiņas Darba likuma normu piemērošanā saistībā ar Covid-19 seku mazināšanu

2020.gada 7.maijā pieņemti grozījumi likumā Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – Grozījumi), ar mērķi darba…

Continue reading
martā 19, 2020

COVID19 Informācija darba devējiem Latvijā

Lai novērstu turpmāku Covid-19 izplatību 2020. gada 12. martā Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Šajos apstākļos uzņēmumi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kā organizēt ar darba…

Continue reading
decembrī 12, 2019

Darba attiecību izbeigšana gadījumos, kad darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai

Darba līguma izbeigšana ir atļauta tikai Darba likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darba devējs ir tiesīgs…

Continue reading
septembrī 25, 2019

Darba līguma izbeigšana darbinieka būtiska pārkāpuma gadījumā

Darba līguma izbeigšana ir atļauta tikai Darba likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Viens no šādiem gadījumiem ir, ja darbinieks bez atainojoša iemesla būtiski pārkāpis darba…

Continue reading
jūnijā 25, 2019

Būtiskas izmaiņas attiecībā uz pienākumu atklāt patiesos labuma guvējus

Drīzumā stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Grozījumi), kas paredz būtiskas izmaiņas patiesā labuma guvēju (turpmāk –…

Continue reading

Get in Touch