Jaunumi

jūnijā 15, 2021

Nodokļi akciju opcijām un kapitāla daļu pirkumu tiesībām

Ar 2021.gada 12.janvāri spēkā stājās grozījumi Komerclikumā (KL) un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – IIN likums) ar mērķi radīt regulējumu, lai kapitāla daļu…

Turpināt lasīt
jūnijā 8, 2020

Stāsies spēkā pienākums ārvalstu komersantu filiālēm, pārstāvniecībām un pastāvīgajām pārstāvniecībām paziņot par to patiesā labuma guvējiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stāsies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības, kas paredz plašākam subjektu lokam paziņot informāciju…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2019

Darba attiecību izbeigšana gadījumos, kad darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai

Darba līguma izbeigšana ir atļauta tikai Darba likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darba devējs ir tiesīgs…

Turpināt lasīt
septembrī 25, 2019

Darba līguma izbeigšana darbinieka būtiska pārkāpuma gadījumā

Darba līguma izbeigšana ir atļauta tikai Darba likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Viens no šādiem gadījumiem ir, ja darbinieks bez atainojoša iemesla būtiski pārkāpis darba…

Turpināt lasīt

Sazinies ar mums