Baltijas nodokļu likmes  no 2022. gada 1. janvāra

  Igaunija Latvija Lietuva
Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme UIN tiek maksāts no
peļņas sadales (paredzamā peļņas sadale).
UIN likme ir 20%, aprēķināta kā 20/80 no apliekamā neto maksājuma.
Regulāri izmaksātām dividendēm tiek piemērota samazināta likme 14% apmērā (14/86 no neto dividendēm).
UIN tiek maksāts no
peļņas sadales (paredzamā peļņas sadale).
UIN likme ir 20%, aprēķināta kā 20/80 no apliekamā neto maksājuma.
UIN tiek aprēķināts šādi: Kopējie ieņēmumi – neapliekamais ienākums – ar likumu noteiktie atvieglojumi – ierobežoti atskaitījumi = apliekamā peļņa. Standarta UIN likme ir 15%. 20% UIN likme ir piemērojama kredītiestādēm.
Noteiktos gadījumos var būt piemērojama 0% un 5% likme.

Ieturamās nodokļa likmes:

Dividendes 

20% vai 14%1 0% vai 20%/10%, saskaņā ar DTT var būt piemērojamas samazinātas likmes 0% vai 15%, saskaņā ar nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas līgumu (DTT) var būt piemērojamas samazinātas likmes
Procenti 20% rezidentiem vai vispār nepiemērojams nerezidentiem 0% vai 20%/10%, saskaņā ar DTT var būt piemērojamas samazinātas likmes 0% vai 10%
Autoratlīdzība 20% rezidentiem, 10% nerezidentiem vai nav piemērojams, ja tiek piemērots atbrīvojums Nav attiecināms 0% vai 10%
Pārvaldes/
konsultāciju atlīdzība
20%, saskaņā ar DTT var būt piemērojams atbrīvojums 20%, saskaņā ar DTT var būt piemērojams atbrīvojums Nav attiecināms
Nekustamā īpašuma atsavināšana 20% 3% 15%
Ienākumi no nekustamā īpašuma nomas / īres 20% 5% 15%
Pakalpojumu maksas nerezidentiem no jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā 20% 20% Maksājumi, kādus Lietuvas sabiedrība veic par pakalpojumiem ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas vai citādi organizētas mērķa teritorijās, nav uzskatāmi par atļautiem atvieglojumiem, ja vien maksājošā Lietuvas sabiedrība neiesniedz vietējā nodokļu administrācijā pierādījumus, ka:
1) tādi maksājumi ir saistīti ar ierastajām maksājošā un saņemošā uzņēmuma darbībām;
2) saņemošā ārzemju uzņēmuma kontrolē atrodas aktīvi, kas ļauj izpildīt tādas ierastās darbības;
3) pastāv saikne starp maksājumu un ekonomiski izpildāmo darbību.
Algas nodoklis
Minimālā mēnešalga 654 EUR 500 EUR 730 EUR
IIN likmes  
 • 20%;
 • Ikmēneša pamata neapliekamais minimums – 500 EUR2.
 •  20% likme gada ienākumiem līdz 20 004 EUR;
 •  23% likme gada ienākumiem, kas pārsniedz 20 004 EUR
 • 31% likme gada ienākumiem, kas pārsniedz 78 100 EUR
 • 15% likme ir piemērojama slimības naudai;
 • 20% likme gada ienākumiem;
 • 32% likme gada ienākumiem.
Sociālās apdrošināšanas nodokļa likmes       
Darbinieka likme
 • 1,6% bezdarba apdrošināšanas prēmija;
 • 2% fondētās pensijas iemaksa (ja persona ir pievienojusies 2. līmenim).

10.50% Darbinieka sociālās apdrošināšanas iemaksas – 19,5%, darbinieka līdzdalība pensiju shēmā (pēc izvēles):
2,4-3%.
Darba devēja likme
 • 33% sociālais nodoklis (sociālā nodokļa ikmēneša obligātais minimums ir 584 EUR, tas nozīmē, ka darba devējam sociālā nodokļa ikmēneša obligātais minimums ir 192,72 EUR mēnesī);
 • 0,8% bezdarba apdrošināšanas prēmija.
23.59% 1.61-3.75%
Solidaritātes nodoklis Nav attiecināms 25 % no ienākumiem, kas pārsniedz 78 100 EUR Nav attiecināms
Pievienotās vērtības nodoklis
Pievienotās vērtības nodokļa likmes 20%, 9% un 0% 21%, 12% un 5% 21%, 9% 5% un 0%. Kompensācijas likme lauksaimniekiem ir 6%.
PVN reģistrācijas sliekšņi 40 000 EUR 40 000 EUR 40 000 EUR
Gada ES tālpārdošanas slieksnis 10 000 EUR pārdošanai visā ES

10 000 EUR pārdošanai visā ES
 
10 000 EUR pārdošanai visā ES
 
 
Intrastat ziņošana  
Ienākošie 400 000 EUR 280 000 EUR 280 000 EUR
Izejošie 200 000 EUR 150 000 EUR 200 000 EUR

1Regulāri izmaksātām dividendēm tiek piemērota diskonta likme 14/86. Lūdzam ņemt vērā: ja maksājums tiek veikts fiziskai personai, ienākuma nodoklis 7% apmērā tiek maksāts no dividendēm.
Ieturētais ienākuma nodoklis var būt 5% vai 0% apmērā (atkarībā no nodokļa vienošanās) nerezidenta dalībnieka / akcionāra gadījumā.

2Gada pamata neapliekamais minimums ir līdz 6000 EUR (500 EUR mēnesī). Ja personas gada ienākumi ir līdz 14 400 EUR, viņi var izmantot atbrīvojumu pilnā apmērā. Ja gada ienākumi ir starp 14 400 EUR un 25 200 EUR, pamata neapliekamais minimums tiek samazināts atbilstoši šādai formulai: 6 000 – 6 000 / 10 800 × (ienākuma summa – 14 400).

Tallina, Igaunija
Leinonen OÜ
Põhja pst. 25
10415
+ 372 6117 700 contact@leinonen.ee
  Rīga, Latvija
Leinonen SIA
Vilandes iela 3           LV1010
+ 371 6732 3901 contact@leinonen.lv
  Viļņa, Lietuva
Leinonen UAB
V. Gerulaičio 10-101
08200
+ 370 5237 5040 contact@leinonen.lt

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading