BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA

Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi plusi un mīnusi kā pārskatu iesniegšanā un revīzijā, tā nodokļu politikā un citās jomās. Mēs labprāt palīdzēsim Jūsu uzņēmumam izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības formu. Latvijā nepastāv ierobežojumi attiecībā uz uzņēmuma pārstāvju pilsonību.

Uzņēmuma reģistrācija Latvijas Republikas Komercreģistrā ir visiem obligāta procedūra, jo tikai tad to uzskata par juridisku personu. Reģistrācijas process ir samērā īss, aizņemot 3-10 dienas pēc dokumentu iesniegšanas.
Latvijas priekšrocības biznesa dibināšanai ir valsts dalība NATO, ES un eirozonā, kā arī ģeogrāfiskais novietojums pie Baltijas jūras.

NODOKĻI

Sākot ar 2018. gadu, 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa likme tiks izmaksāta tikai tad, kad uzņēmums izmaksā dividendes vai citus maksājumus, lai faktiski sadalītu peļņu (nosacīti sadalītā peļņa). Uzņēmumu ienākuma nodoklis 20% apmērā būs jāmaksā tikai no peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta kā dividendes vai izmantota mērķiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. Jāatzīmē, ka nodokļu bāze jāsadala 0,8%, bet pēc tam – 20% no piemērotā uzņēmuma ienākuma nodokļa. Tādējādi piemērotā nodokļa likme ir 25%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ir: 20%, ja gada ienākums nepārsniedz EUR 20 004. 23% ikgadējam ienākumam no EUR 20 005 līdz EUR 55 000. 31,4% gadā, kas pārsniedz EUR 55 000. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma ir 20%.

Standarta PVN likme ir 21%, samazinātā PVN likme par 12%- tiek piemērota zīdaiņu pārtikas produktiem, farmaceitiskajiem izstrādājumiem, medicīniskiem produktiem invalīdiem, iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, grāmatām (izņemot e-grāmatas), laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, viesnīcu izmitināšanu un centralizēto siltumapgādi.

NODARBINĀTĪBA

Nodarbinātības regulējumu Latvijā reglamentē Darba likums, un nodarbinātības tiesību akti ir saskaņoti ar ES regulējumu, lai gan dažas tiesību normas ir darbiniekam labvēlīgākas. Pašlaik bezdarba līmenis ir ļoti zems, un Latvija nedaudz cieš no pilsoņu izceļošanas no Latvijas.

Ieceļotājiem ir jāmaksā iedzīvotāju nodoklis Latvijā tikai tad, ja tie uzturas valstī vismaz 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā. Pašnodarbinātie var regulēt savu nodokļu režīmu, ieskaitot sociālās iemaksas, un viņi ir atbildīgi par savu drošību darbā. Viņiem nav sociālo garantiju nelaimes gadījumu darbā.

Ja darba devējs samazina darbinieku skaitu vai gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts, tad darba devējam ir jāinformē darbinieks par darba līguma izbeigšanu vienu mēnesi iepriekš, ja vien koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts ilgāks laika periods.

EKSPATRIĀTS

Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts, ES iedzīvotāju pārvietošanās un nodarbinātība ir brīva. Tomēr uzturēšanās atļauja ir nepieciešama, ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās iebraukšanas dienas. ES nepilsoņiem Latvija ir viena no vienkāršākajām valstīm, lai saņemtu darba un uzturēšanās atļaujas.

Īpaši Rīgas rajonā ir daudz dzīvokļu, kas ir gan mēbelēti, gan nemēbelēti. Cenu līmenis ir ļoti pieņemams salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām un sabiedriskais transports ir labs. Mēs ļoti iesakām sazināties ar nekustamā īpašuma aģentiem, lai atrastu labu vietu dzīvošanai.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt