Būs jāziņo par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem

Izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē ir iesniegts projekts grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN likums), kurā nodokļu maksātājiem ir paredzēts pienākums Valsts ieņēmumam dienestam (VID) sniegt informāciju par savu darījumu partneru (klientu) aizdomīgiem un neparastiem darījumiem nodokļu jomā. Tas likumprojekta autoru ieskatā  ļaus uzlabot VID darba efektivitāti likumpārkāpumu nodokļu jomā atklāšanā un novēršanā.  

Šāds pienākums no 2016. gada 1. aprīļa NN likumā jau ir noteikts kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem VID jāsniedz informācija par tiem klientu darījumiem, kuri atbilst aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmēm, kas ir noteiktas NN likuma 22.2 panta 3. daļā, piemēram:  uzkrītošas izmaiņas klienta konta bilancē (palielināta apgrozība u.c.), izvairīšanās no nodokļu nomaksas, darījums ir klientam netipisks, klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus (kuriem pašiem vai atsevišķiem to noteikumiem nav skaidri saprotama ekonomiskā vai juridiskā mērķa), klientam ir neraksturīgi liels darījuma apjoms, veikts aizdomīgs darījums ar elektronisko naudu utml. 

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri saskaņā ar likumprojektu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem atbilstoši NN likumā noteiktajām pazīmēm VID būs jāziņo arī pārējiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma 3. pantā minētajiem  subjektiem, tai skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem u.c. šajā likumā minētajām personām.   

Noteikt pienākumu nodokļu maksātājiem sniegt VID informāciju par klientu neparastiem un aizdomīgiem darījumiem bija paredzēts ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, tāpēc var diezgan droši prognozēt likumprojekta tālāku virzību un apstiprināšanu Saeimā. Tas nozīmē, ka visiem iepriekšminētajiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektiem jāsāk apsvērt, pēc kādiem kritērijiem vadīties, subjektīvi novērtējot klientu darījumu tipiskumu vai netipiskumu, sarežģītību vai aizdomību, lai sākot ar nākošo gadu varētu izpildīt NN likuma prasības.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading