Būs jāziņo par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem

Izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē ir iesniegts projekts grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN likums), kurā nodokļu maksātājiem ir paredzēts pienākums Valsts ieņēmumam dienestam (VID) sniegt informāciju par savu darījumu partneru (klientu) aizdomīgiem un neparastiem darījumiem nodokļu jomā. Tas likumprojekta autoru ieskatā  ļaus uzlabot VID darba efektivitāti likumpārkāpumu nodokļu jomā atklāšanā un novēršanā.  

Šāds pienākums no 2016. gada 1. aprīļa NN likumā jau ir noteikts kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem VID jāsniedz informācija par tiem klientu darījumiem, kuri atbilst aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmēm, kas ir noteiktas NN likuma 22.2 panta 3. daļā, piemēram:  uzkrītošas izmaiņas klienta konta bilancē (palielināta apgrozība u.c.), izvairīšanās no nodokļu nomaksas, darījums ir klientam netipisks, klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus (kuriem pašiem vai atsevišķiem to noteikumiem nav skaidri saprotama ekonomiskā vai juridiskā mērķa), klientam ir neraksturīgi liels darījuma apjoms, veikts aizdomīgs darījums ar elektronisko naudu utml. 

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri saskaņā ar likumprojektu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem atbilstoši NN likumā noteiktajām pazīmēm VID būs jāziņo arī pārējiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma 3. pantā minētajiem  subjektiem, tai skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem u.c. šajā likumā minētajām personām.   

Noteikt pienākumu nodokļu maksātājiem sniegt VID informāciju par klientu neparastiem un aizdomīgiem darījumiem bija paredzēts ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, tāpēc var diezgan droši prognozēt likumprojekta tālāku virzību un apstiprināšanu Saeimā. Tas nozīmē, ka visiem iepriekšminētajiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektiem jāsāk apsvērt, pēc kādiem kritērijiem vadīties, subjektīvi novērtējot klientu darījumu tipiskumu vai netipiskumu, sarežģītību vai aizdomību, lai sākot ar nākošo gadu varētu izpildīt NN likuma prasības.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt