Drīz stāsies spēkā jaunais Eiropas Savienības muitas kodekss 

Šī gada 1. maijā stāsies spēkā jaunais, modernizētais ES muitas kodekss. Darbs pie izmaiņu izstrādes prasīja vairākus gadus un kopīgas dalībvalstu pūles.  

Izmaiņas muitas kodeksā tiek ieviestas ar mērķi modernizēt muitas procedūru struktūru, balstot muitas dienestu darbību tikai uz elektronisko informācijas apmaiņu un paātrinot muitošanas procesu, vienlaicīgi pastiprinot kontroli pēcmuitošanas stadijā.  

Tāpat kā līdz šim, preču deklarēšana tiks veikta tikai elektroniskā veidā, papīra deklarēšanu pieļaujot tikai atkāpšanas režīmā (gadījumā, ja ir avārijas situācija un elektroniskā deklarēšana nav iespējama), kā arī saglabājot mutvārdu deklarēšanu importam nekomerciālajām precēm ceļotāju bagāžā vai komerciālajiem sūtījumiem ar vērtību mazāku par 1000 euro.  

Tomēr, izmaiņas skar vietējo muitošanas kārtību, paredzot to aizstāt ar ierakstu deklarētāja reģistros, mainot vienkāršotās deklarācijas izmantošanas kārtību, kā arī citas izmaiņas. Jau izsniegtās atļaujas būs derīgas līdz brīdim, kad tām beigsies termiņš. Tāpat izmaiņas ir arī noformējamo muitas procedūru sarakstā, tai skaitā preču laišanai brīvam apgrozījumam, kur ir paredzēts galapatēriņu atdalīt kā patstāvīgu procedūru, eksporta procedūrai un ievešanai pārstrādei. Tranzīta procedūrā būtiskas izmaiņas nav paredzētas, bet  atļaujas izmantot galvojumus vai atbrīvojumus no galvojuma ir spēkā līdz atļaujā minētā termiņa beigām.  

Izmaiņas skar arī saistošo izziņu par tarifu izsniegšanas termiņus, izziņas derīguma termiņu un tās piemērošanas jomu, preču muitas vērtības noteikšanas brīdi un secību, kādā tiek piemērotas vērtības noteikšanas metodes, kā arī preču izcelsmes apliecinošos dokumentu izsniegšanas kārtību.  

Sīkāk par visām izmaiņām var izlasīt Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē www.vid.gov.lv/

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading