Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu, kura struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un uz tā pamata izdotos normatīvajos aktos. Ņemot vērā likuma normas ārvalstu komersantu filiāles un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajās pārstāvniecības tās piemēro tiktāl, ciktāl tas izriet no attiecīgo saimnieciskās darbības veidu un nodokļus reglamentējošajos likumos noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām. Savukārt, Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu likums nenosaka obligātu prasību sagatavot gada pārskatus ārvalstu filiālēm un ārvalstu pārstāvniecībām Latvijā atbilstoši šī likuma prasībām.

Ārvalstu filiāles un pastāvīgās pārstāvniecības ir arī UIN maksātājas, un tām ir jāsniedz UIN deklarācija vispārējā kārtībā, nodokļa bāzi dalot ar koeficientu 0,8 un reizinot ar 20%. UIN piemēro gan peļņas daļai, kas tiek pārskaitīta mātes sabiedrībai, gan nosacītajai peļņas sadalei ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem.

Tātad,  pamatojoties uz likumu prasībām un vispārējo praksi, varam teikt, ka ārvalstu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām obligātā kārtā jāsagatavo gada pārskats, kas sastāv no Bilances un Peļņas vai zaudējuma aprēķina. Šo pārskatu apstiprina likuma noteiktā kārtībā.

Ārvalstu filiāles un pastāvīgās pārstāvniecības Gada pārskats jāiesniedz izmantojot VID EDS pieejamās dokumentu veidlapas kādas piemēro nestrukturētiem dokumentiem un  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā  noteiktajos termiņos, t.i, ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Parasti pārskata gads noteikts kā kalendārais gads, bet var būt arī cits pārskata periods, kuru nosaka mātes sabiedrība.

Nesen publicētie raksti

jūnijā 2, 2024

DIVIDENŽU IZMAKSA UN TO APLIKŠANA AR NODOKĻIEM

PROCESS Dividendes ir instruments, kā kapitālsabiedrība sadala peļņu saviem dalībniekiem (akcionāriem). Dalībniekam (kapitālsabiedrības īpašniekam) dividenžu saņemšana ir pamata tiesības attiecībā pret kapitālsabiedrību. Līdz ar to…

Turpināt lasīt
februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt