Izmaiņas PVN likumā un PVN deklarācijas sagatavošanā

Ar š.g. 1.jūliju ir stājušies spēkā grozījumi PVN likumā par īpašā PVN režīma piemērošanu graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm. Turpmāk, ja darījums notiks starp Latvijas PVN maksātājiem, par iekšzemē veiktu minēto preču piegādēm PVN maksās preču saņēmējs. Pieņemto grozījumu mērķis ir mazināt krāpšanos PVN jomā konkrētajā nozarē.

Saskaņā ar grozījumiem PVN likums ir papildināts ar 143.2 pantu, kas nosaka, ka īpašo PVN piemērošanas kārtību ir jāpiemēro noteiktu graudaugu un tehnisko kultūru, arī eļļas augu sēklu piegādēm, tostarp šo preču maisījumu, ko neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam. Ņemot vērā kopējo muitas tarifu kombinētās nomenklatūras kodus jaunā PVN piemērošanas kārtība ir piemērojama šādu preču piegādēm:

Kombinētās nomenklatūras kods

Produkts
1001 Kvieši
1002 Rudzi
1003 Mieži 
1004 Auzas 
1005 Kukurūza 
1008 10 00 Griķi
1008 60 00 Tritikāle
1201 Sojas pupas, arī šķeltas 

1204 Linsēklas, arī šķeltas
1205 Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

Saskaņā ar PVN likumā noteikto, piemērojot PVN apgriezto maksāšanas kārtību, norēķini par minēto preču piegādēm ir jāveic bezskaidrā naudā.

Līdzīgi kā citos PVN apgrieztās piemērošanas kārtības gadījumos, arī graudaugu nozarē strādājošie komersanti PVN pārmaksas atmaksu varēs saņemt taksācijas gada laikā, ja pārmaksātā PVN summa par taksācijas periodu pārsniegs 1 500 euro (saskaņā ar grozījumiem noapaļota iepriekš noteiktā atmaksājamā minimālā PVN summa 1 422,87 euro)[1].

PVN deklarācijas sagatavošanas izmaiņas

Ņemot vērā pieņemtos grozījumus PVN likumā, precizējumi ir veikti arī PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas noteikumos[2]. PVN likuma 143.2 pantā minētie darījumi PVN deklarācijā būs jānorāda, lietojot kodu “R5”, ja brīdis, kad veikta preču piegāde un izrakstīts nodokļa rēķins, vai saņemta priekšapmaksa, ir sākot no š.g. 1.jūlija.

Papildus, š.g. 28.jūnijā ir pieņemti grozījumi 15.01.2013. MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, nosakot, ka no 01.01.2017. PVN deklarācijā būs jāatšifrē darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz 500 euro (pašreiz 1 430 euro). Kā norādīts grozījumu projektu anotācijā, samazinot atšifrējamo darījumu slieksni, VID iegūtā informācija būs pārskatāmāka, pilnīgāka un labāk salīdzināma gan no priekšnodokļa, gan realizācijas puses, kas, savukārt, ļaus efektīvāk identificēt nepamatotos vai fiktīvos darījumus.


[1] PVN likuma 109.panta piektās daļas 4.punkts

[2] 28.06.2016 MK grozījumi MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”.

Nesen publicētie raksti

pirms 3 dienām

ELEKTRONISKO PARAKSTU REGULĒJUMS LATVIJĀ

Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj dokumenta autoru, datumu un parakstu. Laikā, kad aizvien vairāk…

Turpināt lasīt
augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt