Jaunas prasības pievienotās vērtības nodokļa rēķinu izrakstīšanā un noformēšanā

1) Latvijā veiktiem darījumiem rēķins izrakstāms 15 dienu laikā pēc darījuma vai avansa saņemšanas;

2) Par pastāvīgi ilgstošā periodā sniegtu pakalpojumu Latvijā rēķinu jāizraksta vismaz vienu reizi 6 mēnešos;

3) Par Latvijā veiktiem būvniecības pakalpojumiem rēķins izrakstāms ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešu laikā (nav saistīts ar kalendāro gadu);

4) Pārrobežu darījumos rēķins izrakstāms līdz nākamā mēneša 15.datumam;

5) Par pastāvīgi ilgstošā periodā sniegtu pakalpojumu ES teritorijā rēķins obligāti izrakstāms par kalendāro gadu

Likuma 125. pantā ir noteiktas konkrētas atsauces, kādas obligāti lietojamas, veicot noteiktus darījumus. Piemēram, ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču/pakalpojumu saņēmējs, jāraksta „nodokļa apgrieztā maksāšana”, ja rēķinu izraksta preču/pakalpojumu saņēmējs, jānorāda „pašaprēķins” utt.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading