Jauns atbrīvojums uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklim

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī un ietver vairākus precizējumus šo nodokļu administrēšanā, kā arī papildus atbrīvojumu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu (UVTR) nodoklim.  

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nav jāmaksā par fiziskās personas transportlīdzekli, kurš tiek lietots uz nomas līguma pamata un par kuru šai personai, izmaksājot nomas maksu, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā.

Nomniekam iedzīvotāju ienākuma nodoklis nomas maksas izmaksas brīdī ir jāietur gadījumā, ja vieglās automašīnas iznomātājs nav reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs.

Savukārt gadījumā, ja iznomātājs ir reģistrējies VID, nomniekam nodoklis no izmaksātās atlīdzības nav jāietur, jo nodokli aprēķina un maksā pats iznomātājs, kas ir samērā izplatīta prakse. Šobrīd nav skaidrs, vai likumdevējs no atbrīvojuma piemērošanas jomas ir apzināti izslēdzis pēdējo maksātāju kategoriju vai šī situācija nākotnē varētu tikt labota.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen.lv, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/ un http://leinonen.lt/news/

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading