Leinonen seminārs par aktuāliem PVN piemērošanas jautājumiem

Eiropas Savienības un Latvijas tiesu prakse liecina, ka viens no lielākajiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) riskiem, ar ko saskaras Latvijas PVN  maksātāji pārrobežu un iekšzemes preču piegāžu darījumos, ir komplicētā PVN sistēma un šaubīgu darījumu partneru risks.

Šī gada 13. oktobrī Leinonen Latvija nodokļu konsultanti rīkoja semināru par PVN riskiem, kas pastāv atbrīvojumu piemērošanā preču eksportam un piegādēm uz Eiropas Savienību, it īpaši tā saucamajos trīsstūrveida un ķēžu darījumos. Semināra laikā tika apspriesta PVN piemērošana konkrētās klientu situācijās un kādiem attaisnojuma dokumentiem jābūt nodokļa maksātāja rīcībā, lai pamatotu 0% nodokļa likmes piemērošanu, kā arī tas, kā samazināt preču pārdevēja risku, kas saistīts ar darījumu partneriem, kuri Latvijā nopirktās preces uz savu valsti faktiski neizved.

Nozīmīga semināra daļa tika veltīta tam, kas nodokļu maksātājam būtu konkrēti jādara, lai VID audita laikā nevarētu aprēķināt papildus maksājamo nodokli par nepamatoti piemērotu 0% likmi vai atteikumu atskaitīt priekšnodokli par pirkumu, kuru VID uzskata par nenotikušu.

Kā izriet no Eiropas Savienības un Latvijas tiesu prakses, kā arī VID vadlīnijām, nodokļa maksātājam ir jāspēj pierādīt to, ka tas ir rīkojies kā labs saimnieks, t.i. ir novērtējis savus darījumu partnerus un veicis pasākumus, lai novērstu iespēju būt iesaistītam krāpnieciskos darījumos. Ja šie procesi uzņēmumā netiek mērķtiecīgi vadīti, nodokļa maksātājs riskē ciest finansiālos zaudējumus papildus nodokļa saistību dēļ.

Nodokļa maksātāji ļoti labi apzinās riskus, tomēr neskaidrības rodas PVN riska vadības sistēmas izveides procesā. Mūsu pieredze liecina, ka sistēmas izveide ir lielā mērā atkarīga no tā, kā konkrētā uzņēmumā tiek organizēti saimnieciskās darbības procesi, tāpēc risinājumi katrā konkrētā gadījumā būs atšķirīgi. 

Recent Posts

janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading
oktobrī 25, 2022

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

Kopš šī gada 18. oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem tiks kompensēts elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums par…

Continue reading