Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem!

Sākot ar 2016.gadu, 1 reizi gadā līdz 1.februārim nodokļa maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam “Informatīvā deklarācija par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro”. Informatīvā deklarācija jāiesniedz jebkurai komercsabiedrībai, izņemot kredītiestādi, kas saņem no fiziskas personas kredīta (aizdevuma) vai līzinga maksājumus, neatkarīgi no tā, kāds ir komercsabiedrības pamatdarbības veids. Vairāk par šo informatīvo deklarāciju lasiet portālā www.ifinanses.lv 2016.gada 21. janvārī ievietotajā konsultāciju daļas vecākās konsultantes Kristīnes Ereles publikācijā “Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem!”.

iFinanses.lv: Līdz 1.februārim jāiesniedz deklarācija par līzinga un kredīta maksājumiem! 2016.gada 21.janvāris, Kristīne Erele

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading