Likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” izmaiņas 2017. gadā

Kopā ar valsts budžetu 2017. gadam pieņemti grozījumi arī vairākos nodokļu likumos, tai skaitā likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Šajā rakstā par svarīgākajām likuma izmaiņām.

Reprezentatīvais automobilis  (RA).  Ar likuma izmaiņām tiek paplašināta RA definīcija, lai novērstu situāciju, ka vieglie automobiļi (M1 kategorija), kuri pēc ekonomiskās būtības ir uzskatāmi par reprezentatīviem automobiļiem un  neveic kravu pārvadājumus, tiek klasificēti par kravas automobiļiem (N1 kategorija), kā rezultātā UIN aprēķinos šo transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksas šobrīd attiecina uz saimnieciskās darbības izmaksām.  

RA definīcijas saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” atbilstošajām redakcijām tabulā zemāk.

            2016. gads

                    2017. gads

 Vieglais automobilis, kura:

1)sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, un  

2) kura vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 euro un kurš nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis (neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzīvojamais automobilis vai katafalks), vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošās personas ar invaliditāti, vai jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.

 Automobilis, kura vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 euro un   

1) kurš ir vieglais automobilis, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas [izņemot operatīvo transportlīdzekli vai speciālo vieglo automobili (neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzīvojamais automobilis vai katafalks), vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošās personas ar invaliditāti, jaunu vieglo automobili, ko pilnvarots automobiļu tirgotājs izmanto par demonstrācijas automobili], vai  

2) kurš ir  kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), ja tas klasificēts par kravas automobili (N1 kategorija), bet pēc būtības ir vieglais automobilis (M1 kategorija). 

 

Zaudējumu segšanas ierobežojumi. Sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā, un turpmākajos taksācijas periodos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies taksācijas periodā, kas sākās 2008.gadā un turpmākajos taksācijas periodos) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā taksācijas perioda ar UIN apliekamā ienākuma pēc peļņas koriģēšanas.

Avansa maksājumu aprēķināšanas kārtība. Grozījumi paredz, ka avansa maksājumu aprēķinā turpmāk nebūs jāpiemēro Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais patēriņa cenu indekss, kā arī nosaka, ka nodokļa maksātājs neveic UIN avansa maksājumus, sākot ar mēnesi, kurā komercreģistrā izdarīts ieraksts par komersanta darbības apturēšanu, šobrīd – pēc iesnieguma iesniegšanas VID.

Papildinājumi saistībā ar jaunuzņēmumu atbalstu. Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību[1]. Jaunuzņēmumiem saskaņā ar likumu[2] ir paredzēts valsts atbalsts augsti kvalificēta darba ņēmēju piesaistei un atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai. Atbalsta periodā jaunuzņēmums ir tiesīgs piemērot 100% UIN atlaidi.  

Ja nodokļa maksātājs ir saņēmis atbalstu saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, tas nav tiesīgs segt zaudējumus, kas radušies taksācijas periodā, kurā saņemts atbalsts saskaņā ar minēto likumu un tos zaudējumus, kas radušies pirmstaksācijas periodos pirms minētā atbalsta saņemšanas.

Jaunuzņēmumi nodokļa avansa maksājumus par periodu, kurā saņem atbalstu saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu var veikt labprātīgi.

[1] Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 1. pants

[2] Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 8. pants

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading