Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums veikt stingras “zini savu klientu”(Know Your Customer, KYC) pārbaudes, lai saglabātu finanšu sistēmas integritāti un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

KYC forma un tās pārbaude ir būtisks līdzeklis, kuru ārpakalpojuma grāmatvedis var izmantot, lai nodrošinātu klientu atbilstību likuma prasībām. Šīs pārbaudes ļauj uzņēmumiem apkopot visaptverošu informāciju par saviem klientiem, novērtēt ar plānotajiem darījumiem saistītos riskus un nodrošināt atbilstību stingrām normatīvajām prasībām. Veicot rūpīgas KYC pārbaudes, grāmatvedības firmas var pārbaudīt savu klientu identitāti, izprast viņu uzņēmējdarbības būtību un novērtēt klientu finanšu darījumu likumību.

Piemērojamais likums un atbilstība

Baltijas valstis, kā visas Eiropas Savienības dalībvalstis, ir ieviesušas Eiropas savienības direktīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kas prasa striktas KYC procedūras, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Baltijas valstīs ārpakalpojuma grāmatvežiem jāievēro ne tikai ES un lokālais regulējums, bet arī uzraugošo iestāžu norādījumi. Šie pienākumi nosaka, ka grāmatvedības firmām jāpārbauda klientu identitāte, jāuzrauga darījumi un jāziņo par jebkādām aizdomīgām darbībām atbilstošajām iestādēm.

KYC pārbaudes, kuras jāveic ārpakalpojuma grāmatvežiem, ietver vairākus būtiskus elementus, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu likuma prasību izpildi un pārredzamu un respektablu klientu potfeli. Šie elementi parasti ietver:

  • Klienta identifikāciju: Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumiem jāpārbauda klientu identitāte, iegūstot derīgus personu identifikācijas dokumentus, piemēram, pases vai nacionālās identifikācijas kartes, kā arī dokumentus, kas apraksta potenciālā klienta uzņēmējdarbību un finanses;
  • Riska novērtējumu: Ārpakalpojum grāmatvežiem jānovērtē riski, kas saistīti ar klientiem un viņu finanšu darbībām, lai noteiktu potenciālo uzņēmējdarbības ievainojamības risku naudas atmazgāšanai vai citiem finanšu noziegumiem.
  • Finanšu līdzekļu izcelsmes pārbaude: KYC pārbaudes ietver klienta finanšu avotu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tie ir iegūti vai nu veicot likumisku darbību vai no citiem likumiskiem avotiem.
  • Patiesā labuma guvēja (UBO) identifikācija: Ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums identificēt un pārbaudīt klienta patiesos labuma guvējus, lai noskaidrotu personas, kuras tiešā vai netiešā veidā gūst labumu no īstenotās uzņēmējdarbības.
  • Pastāvīga uzraudzība: Klientu darījumu pastāvīga uzraudzība ir būtiska, lai atklātu jebkādas aizdomīgas darbības vai neregularitātes, kas varētu norādīt uz iespējamu naudas atmazgāšanu vai krāpnieciskām darbībām.

Priekšrocības un ietekme

Pilnvērtīgas KYC pārbaudes dod vairākus ieguvumus gan ārpakalpojuma grāmatvežiem, kā arī viņu klientiem. Ieviešot stingras KYC procedūras, ārpakalpojuma grāmatveži var samazināt ar finanšu noziegumiem saistītos riskus, uzlabot savu reputāciju un veicināt uzticību starp savu klientu un iesaistītajām personām. Turklāt atbilstība KYC prasībām norāda uz uzņēmuma augstajiem ētikas standartiem un atbilstību likumdošanai, tādējādi nostiprinot uzņēmuma pozīciju finanšu pakalpojumu tirgū. Grāmatvedības firmas ar augstiem KYC standartiem sniedz papildu drošības un aizsardzības “vairogu” klientu interesēm. Veicot rūpīgu potenciālo klientu uzticamības pārbaudi un uzraugot finanšu darījumus, šie uzņēmumi rada drošu vidi, kas mazina riskus, kas saistīti ar nelikumīgām finanšu darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanu, krāpšanu un citiem finanšu noziegumiem. Klienti var būt droši, ka viņu finanšu jautājumus risina cienījams un atbildīgs speciālists, kas ir apņēmusies piemērot augstus integritātes un atbilstības standartus. Turklāt, sadarbojoties ar ārpakalpojuma grāmatvedi, kura prioritāte ir stingra KYC politika, klientiem tiek nodrošināta piekļuve ekspertu ieteikumiem un atbalstam, lai izpildītu sarežģītās likuma prasības.

Noslēgumā jāsaka, ka, ievērojot šīs būtiskās KYC procedūras, grāmatvedības uzņēmumi sniedz ieguldījumu kolektīvajos centienos apkarot finanšu noziegumus un nodrošināt Baltijas finanšu tirgus stabilitāti.

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt