Nenokavējiet pamatdarbības veida deklarēšanas termiņu! 

Nodokļu maksātājiem, kuri saimniecisko darbību ir reģistrējuši līdz 2015. gada 13. oktobrim, ir pienākums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) līdz 2016. gada 1. maijam iesniegt informāciju par to iepriekšējā taksācijas gada saimnieciskās darbības veidu, kuram ir bijis lielākais īpatsvars (pamatdarbības veids), ja iepriekšējā taksācijas gada laikā tas ir mainījies vai neatbilst iepriekš sniegtajai informācijai.

Minētā informācija ir jāiesniedz VID EDS sadaļā Dokumenti/No veidlapas/NM reģistrācijas datu izmaiņas veidlapas/Paziņojums par nodokļa maksātāja pamatdarbības veidu.  

NACE kodu klasifikators ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā http://www.csb.gov.lv/node/29900/list

Nodokļu maksātāji, kas uzsāk saimniecisko darbību, pamatdarbības veidu norāda reģistrējoties vai mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas. Pamatdarbības veidu šajā gadījumā nodokļu maksātājs nosaka, vadoties no plānotajiem apgrozījuma rādītājiem.

Recent Posts

janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading
oktobrī 25, 2022

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

Kopš šī gada 18. oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem tiks kompensēts elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums par…

Continue reading