Nodokļi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 2017. gadā un citi jaunumi

Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāji šobrīd ir dilemmas priekšā – vai nākošajā gadā palikt šī nodokļa maksātāja statusā vai atteikties no šī statusa. Galvenais iemesls tam ir grozījumi likumā ‘Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas tika pieņemti Saeimā pagājušā gada novembrī un paredzēja, ka 2017. gadā darbinieka, tai skaitā mikrouzņēmuma darbinieka, mēneša minimālais valsts sociālās obligāto apdrošināšanas iemaksu (VSOAI) objekts nevar būt mazāks par 75 % jeb ¾ no minimālās algas apmēra. 2017. gadā minimālā alga būs 380 euro, tātad VSOAI iemaksu minimālais objekts 2017. gadā ir 285 euro.  Savukārt 2018. gadā VSOAI būs jāmaksā no summas, kas nevar būt mazāka par 2018.gadam noteikto minimālo algu. Sīkāk par MUN un VSOAI likmēm lūdzu lasiet punktā “MUN un VSOAI likmes”.

Nozaru ierobežojumi un MUN maksāšanas režīma atcelšana

MUN maksātājiem pagājušajā gadā pieņemtie nozaru ierobežojumi (nozaru saraksts tika apstiprināts Ministru kabineta noteikumos Nr. 540 “Noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu”) tiks atcelti un par to liecina grozījumi MUN likumā, kas Saeimā jau ir pieņemti 1. lasījumā. Iemesls šādai likumdevēju nostājas maiņai ir MUN maksāšanas režīma beigu termiņa noteikšana, kas ir 2018. gada 31. decembris. Tādējādi MUN būs iespējams maksāt vairs tikai 2017. un 2018. gadā.

Iepriekšminētajā MUN likuma grozījumu projektā ir noteikts, ka MUN maksātājiem līdz 2018. gada 15. decembrim ir jāpārreģistrējas kādā no esošajiem nodokļa maksāšanas režīmiem, ja saimnieciskās darbības veicējs vēlas turpināt saimniecisko darbību. Ja pārreģistrācija netiks veikta, nodokļa maksātājs atkarībā no juridiskās formas kļūs par uzņēmuma ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju.

Projektā paredzēts, ka no jauna reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji MUN režīmam varēs pieteikties tikai līdz 2017. gada 30. jūnijam.

MUN un VSOAI likmes

2017. gadam ir noteiktas sekojošas MUN likmes:

  • ja mikrouzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 7000 euro, MUN likme ir 5%,
  • ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir virs 7000 euro bet nepārsniedz 100 000 euro, pirmos trīs gadus pēc MUN statusa iegūšanas MUN likme ir 5 %, bet sākot ar ceturto gadu – 8%. 

Likumā ir noteiktas arī papildus likmes par MUN likumā noteiktā apgrozījuma un darbinieku skaita robežvērtību pārsniegumu.

Kā minēts iepriekš, sākot ar 2017. gadu MUN maksātājiem ir jāmaksā arī VSOAI par katru darbinieku un iemaksu objekts mēnesī nevar būt mazāks par ¾ no minimālās algas jeb 285 euro (VSOAI apmērs, ja piemēro 34.09% likmi- 97,16 euro). Ja darbinieks atbilst MUN likuma 20.3 panta 10. daļā minēto personu kategorijām, piemēram, vecuma pensionāri, I un II grupas invalīdi u.c. VSOAI minimālo iemaksu objektu 2017. gadā aprēķina kā 3/8 no minimālās algas apmēra, t.i. no 142.50 euro (VSOAI mēnesī pēc 34.09% likmes- 48.58 euro), bet 2018. gadā – no ½ no minimālās algas.

Diemžēl VSOAI maksājumi būs jāveic arī mēnešos, kuros MUN maksātājs nav guvis ienākumus vai tā darbiniekiem nav bijusi algas izmaksa. Tas īpaši attiecas uz mikrouzņēmuma īpašnieku, kas saskaņā ar MUN likuma 1. pantu ir darbinieks. Lai izvairītos no situācijas, kurā īpašniekam būs jāmaksā nodoklis par “zilu gaisu”, MUN maksātājam ir savlaicīgi jāatsakās no šī statusa vai jālikvidē komercsabiedrība, kas ir laikietilpīgs process.

Plānotie uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu tiek plānoti jauni pasākumi uzņēmējdarbības iesācējiem un uzņēmējiem ar nelielu apgrozījumu. Šobrīd ir sagatavots un Saeimā 1.lasījumā jau pieņemts Jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums. Spriežot pēc likumprojekta anotācijas un tā satura tiek plānots atbalstīt uzņēmējus, kuri strādā pie inovatīvu preču un pakalpojumu izstrādes ar augstu pievienoto vērtību un kas prasa ļoti kvalificētu speciālistu iesaisti.  

Papildus tam, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Labklājības un Finanšu ministriju strādā pie sociālās uzņēmējdarbības likuma sagatavošanas, kā arī citiem priekšlikumiem uzstādītā mērķa sasniegšanai.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading