Nodokļu atbrīvojums darbinieku ēdināšanas izdevumiem

Atgādinām, ka jau no 2017.gada 1.janvāra likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (‘IIN likums’) ir ieviests nodokļa atbrīvojums darba devēja apmaksātajiem darbinieku ēdināšanas izdevumiem, kas nepārsniedz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) par katru darbinieku. 

Vispārējā gadījumā darba devējam, veicot izdevumu apmaksu par ēdināšanu, ja tie ir personificējami uz individuālu darbinieku, radušās izmaksas ir pielīdzināmas darba algai, kā rezultātā rodas pienākums papildus aprēķināt darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli (‘IIN’). 

Tomēr no 2017.gada 1.janvāra darba devēja apmaksātos darbinieka ēdināšanas izdevumus var neaplikt ar IIN, kas, savukārt, nav arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, ja darba devējs atbilst IIN likumā [1] noteiktiem kritērijiem: 

  • darba devējs nodarbina vismaz 6 darbiniekus;
  • darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz 1 pilnu kalendāro gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu;
  • darba devēja apmaksātie, koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5% no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;
  • uz pirmstaksācijas gada 15.decembri darba devējam nav nodokļu parādi virs 150 eiro;
  • darba devējs pēdējo 2 taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumos, kas saistīti ar nelegālu nodarbināšanu vai darbā notikušu negadījumu (ar smagām sekām) slēpšanu vai neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja jūsu uzņēmums sniedz vai labprāt sniegtu šāda veida sociālos labumus saviem darbiniekiem un izmantotu normatīvo aktu regulējumā noteikto atbrīvojumu, mēs piedāvājam palīdzēt izstrādāt nepieciešamos dokumentus atbrīvojuma piemērošanai.  

Minētā IIN atbrīvojuma norma ir spēkā arī pēc nodokļu reformas ieviešanas – pēc 2017.gada 31.decembra. 


[1] IIN likuma 8.panta 15.daļa

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt