Nodokļu atbrīvojums darbinieku ēdināšanas izdevumiem

Atgādinām, ka jau no 2017.gada 1.janvāra likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (‘IIN likums’) ir ieviests nodokļa atbrīvojums darba devēja apmaksātajiem darbinieku ēdināšanas izdevumiem, kas nepārsniedz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) par katru darbinieku. 

Vispārējā gadījumā darba devējam, veicot izdevumu apmaksu par ēdināšanu, ja tie ir personificējami uz individuālu darbinieku, radušās izmaksas ir pielīdzināmas darba algai, kā rezultātā rodas pienākums papildus aprēķināt darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli (‘IIN’). 

Tomēr no 2017.gada 1.janvāra darba devēja apmaksātos darbinieka ēdināšanas izdevumus var neaplikt ar IIN, kas, savukārt, nav arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, ja darba devējs atbilst IIN likumā [1] noteiktiem kritērijiem: 

  • darba devējs nodarbina vismaz 6 darbiniekus;
  • darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz 1 pilnu kalendāro gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu;
  • darba devēja apmaksātie, koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5% no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;
  • uz pirmstaksācijas gada 15.decembri darba devējam nav nodokļu parādi virs 150 eiro;
  • darba devējs pēdējo 2 taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumos, kas saistīti ar nelegālu nodarbināšanu vai darbā notikušu negadījumu (ar smagām sekām) slēpšanu vai neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja jūsu uzņēmums sniedz vai labprāt sniegtu šāda veida sociālos labumus saviem darbiniekiem un izmantotu normatīvo aktu regulējumā noteikto atbrīvojumu, mēs piedāvājam palīdzēt izstrādāt nepieciešamos dokumentus atbrīvojuma piemērošanai.  

Minētā IIN atbrīvojuma norma ir spēkā arī pēc nodokļu reformas ieviešanas – pēc 2017.gada 31.decembra. 


[1] IIN likuma 8.panta 15.daļa

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading