Nodokļu reforma Latvijā

Plānots, ka nākošajā nedēļā, t.i. 3. maijā,  valdība lems par Latvijas nodokļu reformas pamatnostādnēm un to tālāko virzību. Saskaņā ar pašreizējo valdības nostāju attiecīgās likumu izmaiņas ir jāizstrādā un Saeimā jāpieņem līdz šī gada beigām, tātad tiek plānots, ka visām izmaiņām ir jāstājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Darbaspēka nodokļu reformas pamatnostādnes. Reformas mērķis ir samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) slogu un palielināt strādājošo iedzīvotāju ienākumus, nosakot zemāku IIN likmi mazākiem ienākumiem, paaugstinot ar IIN neapliekamo minimumu, kā arī palielināt minimālo algu.

Reforma paredz IIN likmes samazinājumu no 23% līdz 20% tiem ienākumiem, kuri nepārsniedz 45 000 euro gadā, bet ienākumiem, kas pārsniedz šo summu- 23 % IIN likme. Papildus tam tiek plānots vienādot IIN likmes dažādiem ienākumu veidiem, lai mazinātu pašreizējo nevienlīdzību, kad turīgāko iedzīvotāju daļai, kas gūst ienākumus no sava kapitāla pieauguma, nodokļa likme ir zemāka nekā tā ir strādājošajiem iedzīvotājiem par algota darba ienākumu.

Pamatnostādnēs paredzēts palielināt minimālo mēneša algu no 380 uz 430 euro, palielināt ar IIN neapliekamo ienākumu līdz 250 euro un mainīt esošo diferencētā apliekamā ienākuma piemērošanas sistēmu, t.i. piemērot to nevis rezumējošā kārtībā, bet jau taksācijas gada laikā. Tiek plānots palielināt arī atvieglojuma apmēru par vienu apgādājamo līdz 250 euro (pašreiz 175 euro).

Ienākumam no kapitāla un kapitāla pieaugumam, kā arī ienākumiem no īres/nomas, no augoša meža pārdošanas un citiem ienākumiem  tiek plānots noteikt 20% IIN likmi. Dividendes ar nodokli netiks apliktas gadījumā, ja tās jau būs apliktas ar 20% uzņēmuma ienākuma nodokli peļņas sadales brīdī.

Bez tam, tiek plānots atcelt solidaritātes nodokli un ieviest divlīmeņu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSOAI) “griestus”- līdz 55 000 euro gada ienākumam VSOAI tiktu veiktas vispārējā kārtībā, nodrošinot visus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, ienākumam no 55 000 euro līdz 95 100 euro gadā – iemaksas tiktu veiktas vispārējā kārtībā, bet tiktu nodrošināta tikai pensiju apdrošināšana 1. un 2. līmenī, savukārt par gada ienākumiem virs 95 100 euro iemaksas nebūtu jāveic. VSOAI nebūs jāmaksā arī par ienākumu, kurš nepārsniedz 430 euro mēnesī.

Tiek plānots sakārtot arī tā saucamo “mazo” nodokļu režīmus, veicot pasākumus Valsts ieņēmumu dienesta mikrouzņēmumu kontroles uzlabošanā, palielinot mikrouzņēmumu maksimālās algas slieksni, nosakot mazāku mikrouzņēmuma apgrozījuma slieksni, uzlabojot patentu maksas režīmu mazajiem uzņēmējiem.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reforma. Tiek plānots, ka  UIN tiks maksāts peļņas sadales brīdī nevis par gūto peļņu, piemērojot 20% likmi (t.i., izmaksām, kas netiek investētas uzņēmuma attīstībā, t.sk., dividendēm, ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem, reprezentācijas izmaksām, kas pārsniedz noteikto apmēru, u.c.). Pamatnostādnēs paredzēts, ka tiks noteikts pārejas periods gadījumos, ja  maksātājam ir UIN atlaide par atbalstāmo investīciju projektu, ja tas ir apstiprināts Ministru kabinetā līdz 2017.gada 31.decembrim. Papildus tam tiks saglabāta UIN atlaide, kas piemērojama atbilstoši likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” normām, kā arī tiks noteikts atbalsts ziedojumiem, kas veikti sabiedriskā labuma organizācijai noteikto normu ietvaros (ziedojumu apmērs pēc ziedotāja izvēles: 10% no pārskata perioda peļņas vai 3% no pārskata perioda VSAOI).

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Saskaņā ar pamatnostādnēm PVN jomā plānots paplašināt nozaru sarakstu, kurā piemēros PVN reverso maksāšanas kārtību, samazināt PVN reģistrācijas slieksni no 50 000 euro uz 40 000 euro, izvērtēt PVN samazināto likmju piemērošanas un tā saukto PVN izvēles normu efektivitāti.

Citi pasākumi. Lai kompensētu nodokļu reformas rezultātā radušos valsts budžeta zaudējumus, tiek plānots palielināt akcīzes nodokli cigaretēm, atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem, kā arī pārskatīt dabas resursu nodokļa likmes par gaisa piesārņojumu.

Nodokļu reformas ietvaros tiek plānotas arī daudzas citas aktivitātes, par kurām var izlasīt valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.- 2021. gadam, ar dokumenta projektu var iepazīties Finanšu ministrijas mājas lapā http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading