Par tiesību aktiem, kas regulē negodīgu saimnieciskās darbības praksi

1. Palielinās soda naudas apmēru par negodīgu komercpraksi

Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paplašinās Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu uzraudzības iestāžu pilnvaras negodīgas komercprakses gadījumos, kā arī palielinās maksimālo soda naudas apmēru par negodīgu komercpraksi.

Minētais likums ir vērsts uz sabiedrības neaizsargāto daļu – patērētājiem, paredzot aizliegumu uzņēmumiem vai fiziskām personām savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros nodarboties ar negodīgu komercpraksi, piemēram, iespaidot patērētāju ar agresīvām darbībām vai sniegt patērētajam nepatiesu informāciju par preci vai pakalpojumu, negodīgi izmantojot tirdzniecības veicināšanas pasākumus, kuras rezultātā patērētājs pieņem slēgt līgumu, ko citādi viņš nebūtu darījis.

Saskaņā ar grozījumiem par negodīgu komercpraksi var uzlikt soda naudu līdz 10% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 EUR[1] (par pārkāpumiem, kas konstatēti līdz 2015.gada 30.jūnijam, paredzētais soda apmērs ir līdz 14 000 EUR[2]).

2. Jauns likums par negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizliegumu

Pašreizējā situācija rāda, ka attiecībās starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem pārtikas un nepārtikas nozarē bieži pastāv pušu nevienlīdzība, proti, mazumtirgotāji nereti īsteno darbības, kas ir pretrunā ar godīgu saimnieciskās darbības praksi, uzspiežot piegādātājam netaisnīgus un ekonomiski neizdevīgus piegādes līguma nosacījumus, piemēram, nosaka “ieejas maksas” vai “plaukta maksas” par preču izvietošanu tirdzniecības vietā utml.

Tādēļ secināts, ka šobrīd spēkā esošais Konkurences likuma 13.pantā ietvertais regulējums nav pietiekams un pilnvērtīgi nenodrošina godīgas un vienlīdzīgas konkurences veidošanos starp tirgus dalībniekiem.

Jaunajā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā, kuru š.g. 20.maijā Saeima pieņēma galīgajā lasījumā, ir noteikti virkne ierobežojumu pārtikas un nepārtikas preču mazumtirgotājiem veikt negodīgu darbību attiecībā pret piegādātājiem, piemēram, aizliegt tiešā vai netiešā veidā pieprasīt maksāt vai citādi atlīdzināt izmaksas par mazumtirgotāja veikto pārdošanas veicināšanu, pieprasīt pieņemt atpakaļ nepārdotās preces, nodrošināt zemāko iepirkuma cenu u.c.

Likums stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

[1] Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15.2 pants

[2] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.13 pants

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt