Pieredzes stāsts: klients atguvis Uzņēmumu ienākuma nodokli aptuveni 100 000 EUR apmērā

IEVADS

Priecājamies dalīties ar ziņu, ka esam veiksmīgi palīdzējuši vienam no mūsu klientam atgūt nepareizi aprēķināto uzņēmumu ienākumka nodokli (UIN). Proti, uzņēmums kļuva par Leinonen klientu 2020.gadā un pirms tam UIN un PVN deklarācijas iesniegšanu nodrošināja cits grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs.

SITUĀCIJAS APRAKSTS

Klients ir Lietuvā reģistrēts uzņēmums. Latvijā un Igaunijā saimniecisko darbību Lietuvas uzņēmums veic izmantojot attiecīgā valstī reģistrēto pastāvīgo pārstāvniecību (PP).

Latvijā reģistrētai PP ir Valsts ieņēmumu dienestā un saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā ir atvērts atsevišķs konts.

Lai optimizētu saimnieciskās darbības izmaksas un, lai nodrošinātu darbības kvalitāti, daļa no biznesa funkcijām tiek organizēta centralizēti, ņemot par pamatu ģeogrāfisko reģionu. Attiecīgi, Baltijas reģionā daļa no Lietuvā nodarbinātiem darbiniekiem ir iesaistīti Latvijas un Igaunijas saimnieciskās darbības nodrošināšanā. Līdz ar to, Lietuvā nodarbināto darbinieku izmaksas, kuri ir iesaistīti Latvijas un Igaunijas pastāvīgo pārstāvniecības saimnieciskā darbībā, daļēji tiek attiecinātas uz Latvijas PP.

Attiecināmā izmaksu daļa tiek noteikta reizi ceturksnī un par attiecināmām izmaksām tiek izrakstīts rēķins kopā ar pielikumu, kurā tiek atšifrētas darbinieku kopējās izmaksas un attiecināmā izmaksu proporcija uz Latvijas PP.

Pirms klients sāka izmantot Leinonen pakalpojumus šīs izmaksas tika iekļautas Latvijas PP ar UIN apliekamā bāzē un no šīm izmaksām aprēķināja UIN.

Attiecīgi, strādājot ar šo klientu secinājām, ka attiecināmās izmaksas uz Latvijas PP tomēr nebūtu jāiekļauj ar UIN apliekamā bāzē un no šīm izmaksām nebūtu jāmaksā UIN.

REZULTĀTS

Lai atgūtu nepareizi aprēķināto un valsts budžetā samaksāto PVN tika attiecīgi koriģētas UIN deklarācijas par laika periodu no 2018.gada līdz 2021.gadam.

Korekcijas rezultātā tika atgūts UIN aptuveni 100 000 euro apmērā.

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt