Pieredzes stāsts: klients atguvis Uzņēmumu ienākuma nodokli aptuveni 100 000 EUR apmērā

IEVADS

Priecājamies dalīties ar ziņu, ka esam veiksmīgi palīdzējuši vienam no mūsu klientam atgūt nepareizi aprēķināto uzņēmumu ienākumka nodokli (UIN). Proti, uzņēmums kļuva par Leinonen klientu 2020.gadā un pirms tam UIN un PVN deklarācijas iesniegšanu nodrošināja cits grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs.

SITUĀCIJAS APRAKSTS

Klients ir Lietuvā reģistrēts uzņēmums. Latvijā un Igaunijā saimniecisko darbību Lietuvas uzņēmums veic izmantojot attiecīgā valstī reģistrēto pastāvīgo pārstāvniecību (PP).

Latvijā reģistrētai PP ir Valsts ieņēmumu dienestā un saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā ir atvērts atsevišķs konts.

Lai optimizētu saimnieciskās darbības izmaksas un, lai nodrošinātu darbības kvalitāti, daļa no biznesa funkcijām tiek organizēta centralizēti, ņemot par pamatu ģeogrāfisko reģionu. Attiecīgi, Baltijas reģionā daļa no Lietuvā nodarbinātiem darbiniekiem ir iesaistīti Latvijas un Igaunijas saimnieciskās darbības nodrošināšanā. Līdz ar to, Lietuvā nodarbināto darbinieku izmaksas, kuri ir iesaistīti Latvijas un Igaunijas pastāvīgo pārstāvniecības saimnieciskā darbībā, daļēji tiek attiecinātas uz Latvijas PP.

Attiecināmā izmaksu daļa tiek noteikta reizi ceturksnī un par attiecināmām izmaksām tiek izrakstīts rēķins kopā ar pielikumu, kurā tiek atšifrētas darbinieku kopējās izmaksas un attiecināmā izmaksu proporcija uz Latvijas PP.

Pirms klients sāka izmantot Leinonen pakalpojumus šīs izmaksas tika iekļautas Latvijas PP ar UIN apliekamā bāzē un no šīm izmaksām aprēķināja UIN.

Attiecīgi, strādājot ar šo klientu secinājām, ka attiecināmās izmaksas uz Latvijas PP tomēr nebūtu jāiekļauj ar UIN apliekamā bāzē un no šīm izmaksām nebūtu jāmaksā UIN.

REZULTĀTS

Lai atgūtu nepareizi aprēķināto un valsts budžetā samaksāto PVN tika attiecīgi koriģētas UIN deklarācijas par laika periodu no 2018.gada līdz 2021.gadam.

Korekcijas rezultātā tika atgūts UIN aptuveni 100 000 euro apmērā.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading