Publicēts Ministru kabineta noteikumu projekts par jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma piemērošanu

Kā zināms, 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kurā paredzēta principiāli savādāka nodokļa aprēķināšanas kārtība, tai skaitā pilnīgi savādāka nodokļa bāze.

Lai skaidrotu jaunā likuma normu piemērošanu Finanšu ministrija ir sagatavojusi un izskatīšanai Ministru kabineta Valsts sekretāru sanāksmē šī gada 11. oktobrī iesniegusi uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumu projektu.

Projekts ar tā pielikumiem publicēts šeit.

Projekts ietver 7 pielikumus, tai skaitā:

  • 1. pielikums, kurā ietverts nodokļa bāzes noteikšanas piemērs, pastāvīgās pārstāvniecības ar nodokli apliekamo objektu izvērtēšanas piemērs u.c. piemēri,
  • 2. pielikums – preču un pakalpojumu tirgus cenas vai darījumu tirgus vērtības noteikšanas piemēri,
  • 3. pielikums – pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam,
  • 4. pielikums – iesniegums- pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta 6. daļas nepiemērošanu (maksājumi uz zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām),
  • 5. pielikums – nodokļa bāzes noteikšanas piemērs, ja veikts maksājums nerezidentam, mākslīgi izveidotas struktūras izmantošanas piemērs u.c. piemēri,
  • 6. pielikums- nodokļa pārskata forma par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā,
  • 7. pielikums- apliecinājums par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā.

Paredzēts, ka projekts pēc tā apstiprināšanas Ministru kabinetā stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Jācer, ka noteikumos nodokļu maksātāji varēs rast atbildes uz visiem šobrīd neskaidrajiem jautājumiem par jaunā likuma piemērošanu.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt