Publicēts Ministru kabineta noteikumu projekts par jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma piemērošanu

Kā zināms, 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kurā paredzēta principiāli savādāka nodokļa aprēķināšanas kārtība, tai skaitā pilnīgi savādāka nodokļa bāze.

Lai skaidrotu jaunā likuma normu piemērošanu Finanšu ministrija ir sagatavojusi un izskatīšanai Ministru kabineta Valsts sekretāru sanāksmē šī gada 11. oktobrī iesniegusi uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumu projektu.

Projekts ar tā pielikumiem publicēts šeit.

Projekts ietver 7 pielikumus, tai skaitā:

  • 1. pielikums, kurā ietverts nodokļa bāzes noteikšanas piemērs, pastāvīgās pārstāvniecības ar nodokli apliekamo objektu izvērtēšanas piemērs u.c. piemēri,
  • 2. pielikums – preču un pakalpojumu tirgus cenas vai darījumu tirgus vērtības noteikšanas piemēri,
  • 3. pielikums – pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam,
  • 4. pielikums – iesniegums- pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta 6. daļas nepiemērošanu (maksājumi uz zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām),
  • 5. pielikums – nodokļa bāzes noteikšanas piemērs, ja veikts maksājums nerezidentam, mākslīgi izveidotas struktūras izmantošanas piemērs u.c. piemēri,
  • 6. pielikums- nodokļa pārskata forma par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā,
  • 7. pielikums- apliecinājums par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā.

Paredzēts, ka projekts pēc tā apstiprināšanas Ministru kabinetā stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Jācer, ka noteikumos nodokļu maksātāji varēs rast atbildes uz visiem šobrīd neskaidrajiem jautājumiem par jaunā likuma piemērošanu.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading