Publicēts PVN likuma grozījumu projekts

Ir sākušies  2017. gada budžeta sagatavošanas darbi, tai skaitā nodokļu likumu grozījumu projektu apspriešana. Šajā rakstā par svarīgākajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Projekts vēl tiks apspriests Saeimā un pēc tā pieņemšanas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Taksācijas periodi un deklarāciju iesniegšana pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieprasījuma. Saskaņā ar PVN likuma grozījumu projektu pusgada taksācijas periods nav paredzēts. Jaunreģistrētiem PVN maksātājiem taksācijas periods būs viens kalendāra mēnesis, kas  būs  spēkā sešus mēnešus, pie nosacījuma, ka neizpildās PVN likuma 115. panta 1.daļā noteiktie kritēriji mēneša deklarācijas iesniegšanai. Pēc tam šiem PVN maksātājiem būs jāmaina taksācijas periods uz vienu ceturksni atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.

Projektā ir paredzētas tiesības VID pieprasīt nodokļa maksātājam PVN deklarācijas iesniegšanu arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi kalendāra mēnesī, nevis reizi taksācijas periodā kā tas ir noteikts pašreiz. VID plāno sagatavot informatīvo materiālu par šīs normas piemērošanu.

Priekšnodokļa atskaitīšana. Grozījumi paredz, ka priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem no valsts budžetā maksājamās PVN summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts PVN rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam. Līdz ar to tiek pagarināts periods, kurā nodokļa maksātājs var deklarēt priekšnodokli, ļaujot samazināt deklarāciju labojumu skaitu, tā taupot grāmatvežu laiku.

Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem un citi grozījumi.  Grozījumu projektā precizētas normas par PVN korekcijām par zaudētiem parādiem, nosakot gadījumus, attiecībā uz kuriem izpildās nosacījums par parāda rašanos pēdējo 3 taksācijas gadu laikā, veikti grozījumi attiecībā uz īpašo PVN piemērošanas režīmu lauksaimniekiem, PVN piemērošanu par preču importu, samazināts atmaksājamās PVN pārmaksas slieksnis un veikti citi redakcionāli precizējumi.

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība dārgmetālu aprites jomā. Lai samazinātu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, ar nākošo gadu ir paredzēts ieviest īpašo režīmu neapstrādātu dārgmetālu, to sakausējumu un dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading